هدایت و کنترل فضاپیما در فازبازگشت با عدم قطعیت در مدل دینامیکی

علیرضا علیخانی؛ یوسف شامدی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1394

چکیده
  از موضوعات مهمی که در رابطه با طراحی کنترلر در فاز بازگشت به جو مطرح است عدم قطعیت­های مربوط به محیط و تغییرات سریع اتمسفر بر حسب ارتفاع و عدم قطعیت­های مربوط به محموله از جمله ضرایب آیرودینامیکی، جرم، ممان­های اینرسی و . . . است. از دیگر موضوعات چالشی در کنترل محموله­های بازگشتی، بررسی و طراحی یکپارچه­ قانون هدایت و کنترل در ...  بیشتر

طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم کنترل وضعیت برای یک ماهواره با مأموریت تصویربرداری استریو به کمک بستر تست سخت‌افزار در حلقه

فرهاد فانی صابری

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1394

چکیده
  در این مقاله سناریوی تصویربرداری به صورت استریو توسط یک ماهواره سنجش از دور بیان می‌شود. سپس به منظور انجام مانورهای مورد نیاز جهت اجرای این سناریو توسط ماهواره، یک سیستم کنترل وضعیت مناسب برای انجام مانورهای زاویة بزرگ و با استفاده از 4 چرخ عکس‌العملی با ساختار هرمی طراحی می‌شود. این سیستم کنترل وضعیت به گونه‌ای طراحی می‌شود که ...  بیشتر

کنترل بهینة غیرخطی مسئلة ملاقات و اتصال فضایی

محمد نوابی؛ مهدی رضا اخلومدی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1394

چکیده
  در این مقاله، یک کنترل بهینه غیرخطی برای مسئله ملاقات و اتصال مداری پیشنهاد شده است. فضاپیمایی که قصد ملاقات و اتصال با هدف را دارد توسط عملگرهای کنترلی به نوعی کنترل می­شود تا ملاقاتی امن و پایدار با رعایت ملزومات و قیود مسئله صورت پذیرد. با استفاده از معادلات غیرخطی دینامیک موقعیت و وضعیت فضاپیما به صورت نسبی برای مدار دایروی و ...  بیشتر

تخمین گرمایش آیرودینامیکی بدنة کاوشگر فضایی با درنظر گرفتن اندرکنش گرمایشی سیال و سازه

سهیلا عبدالهی پور؛ فخری اعتمادی؛ محمد ابراهیمی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1394

چکیده
  در این مقاله، گرمایش آیرودینامیکی تولیدشده بر روی بدنة یک کاوشگر فضایی به روش عددی با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت و با درنظر گرفتن اندرکنش گرمایشی سیال و سازه محاسبه شده است. به منظور حل همزمان معادلات گرمایش در جامد و سیال، از شرط مرزی کوپلینگ در دیوارة بدنه استفاده شده است؛ به‌طور‌ی‌که مقادیر دما و شار حرارتی در آن محاسبه می‌شود. ...  بیشتر

روش تکمیلی طراحی مفهومی زیرسیستم تأمین انرژی ماهواره

مهران میرشمس؛ اسد صاغری؛ احسان ذبیحیان

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1394

چکیده
   در این مقاله، به ارائة روش تکمیلی برای طراحی زیرسیستم تأمین انرژی ماهواره پرداخته شده است. هر یک از روش‌های ارائه شده در مراجع مختلف برای طراحی زیرسیستم تأمین انرژی ماهواره، دارای مزایا و معایبی هستند و در هر روش بخشی از این زیرسیستم بیشتر مورد توجه و دقت بوده است. در تحقیق انجام گرفته، ابتدا، با بررسی روش­های موجود برای طراحی زیرسیستم ...  بیشتر

طراحی، ساخت و آزمایش زیرسیستم تعیین موقعیت ماهوارةتدبیر

حسین بلندی؛ محمدحسن اشتری؛ قدرت اله براتی؛ جعفر کوچکی؛ محمد صادق ضیغمی؛ مجید اسماعیل زاده

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1394

چکیده
  در انجام صحیح مأموریت هر ماهواره، دانستن موقعیت لحظه­ای قرارگیری آن و پیش­بینی موقعیت آتی ماهواره از الزامات اساسی است. این موضوع در ماهوارههای سنجشی و مخابراتی  اهمیت زیادی دارد. از این‌رو در ماهوارة تدبیر، برای اولین بار در کشور، یک زیرسیستم کاملاً مجزا در درون ماهواره، مجهز به گیرندة فضایی GPSو سایر الگوریتم­های مورد نیاز، ...  بیشتر