مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
کنترل مد لغزشی دینامیکی نهایی برای یک سیستم حامل هوافضایی

علیرضا علیخانی؛ سیدعلی اکبر کسائیان

دوره 8، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 1-7

چکیده
  در این مقاله، به تعقیب فرامین هدایت برای یک سیستم حامل متغیر با زمان در طی پرواز داخل جو پرداخته شده است. به همین منظور یک کنترل مد لغزشی دینامیکی نهایی بر پایه کنترل مد لغزشی دینامیکی ارائه شده است. کنترل مد لغزشی نهایی موجب همگرایی زمان محدود مد لغزشی دینامیکی می‌شود. در مدل سیستم حامل دینامیک عملگر و ژایروی نرخی نیز در نظر گرفته ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
یک قانون هدایت مد لغزشی گام به عقب جدید با درنظر گرفتن دینامیک حلقه کنترل

وحید بهنام گل؛ احمدرضا ولی؛ علی محمدی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 9-17

چکیده
  در این مقاله یک روند جدید برای طراحی قانون هدایت با درنظر گرفتن دینامیک حلقه کنترل پیشنهاد شده است. حلقه هدایت غیرخطی به همراه تابع تبدیل مرتبه اول به عنوان دینامیک حلقه کنترل فرمول‌بندی شده است. یک طرح کنترل مد لغزشی گام به عقب هموار و زمان محدود برای تضمین همگرایی زمان محدود سرعت نسبی جانبی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در ...  بیشتر

اثرات گاز تعادلی بر جریان لایه مرزی آرام ماورای‌صوت حول اجسام متقارن محوری

رامین کمالی مقدم؛ محمدرضا سلیمی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 19-27

چکیده
  در این مقاله، یک روش محاسباتی سریع با راندمان بالا برای شبیه‌سازی جریان ماورای صوت آرام با دو فرض گاز کامل و گاز تعادلی حول اجسام سرپخ متقارن محوری توسعه داده شده‌است. برای توسعة این الگوریتم، از معادلات لایه مرزی استفاده شده و برای حل آنها از روش ماتریس انتگرالی حول دماغه جسم و قسمت‌های دور از دماغه کمک گرفته شده‌است. روش ماتریس ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
شناسایی مشخصات منبع گرمایی با استفاده از روش حرارت معکوس

امیر مهدی تحسینی؛ سمانه تدین موسوی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 29-34

چکیده
  هدف از  این تحقیق تخمین مشخصات حرارتی یک منبع گرمایی با استفاده از روش حرارتی معکوس است. از تست تجربی و روش عددی برای  تخمین ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی و دمای منبع استفاده شده است. از یک روش مناسب عددی به نام روش گرادیان مزدوج در این تحلیل استفاده شده است. تغییرات زمانی دما با استفاده از یک سنسور در نقطه‌ای مشخص از یک میله فلزی ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
کنترل بهینة شبیه‌ساز سه درجه آزادی فضاپیما با عملگرهای چرخ عکس‌العملی

حجت طائی؛ مهران میرشمس؛ مهدی قبادی؛ محمد امین وحید دستگردی؛ حسن حقی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 35-44

چکیده
  این مقاله به جزییات طراحی یک شبیه‌ساز سه درجه آزادی فضاپیما که به‌عنوان یک پروژة تحقیقاتی بر روی دینامیک و کنترل فضاپیماها در آزمایشگاه تحقیقات فضایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی توسعه داده شده است، می‌پردازد. این شبیه‌ساز دمبلی شکل المان‌های متعددی نظیر یاتاقان هوایی کروی، حسگر وضعیت، باتری قابل شارژ، چرخ‌های عکس‌العملی، ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
بهبود هم‌راستایی دقیق سامانه ناوبری اینرسی با بهره‌گیری از شرایط سکون

مهدی فتحی؛ علی محمدی؛ نعمت الله قهرمانی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 45-51

چکیده
  در این مقاله امکان‌پذیری همراستایی دقیق و سریع  یک سامانه ناوبری اینرسی (INS) متصل به بدنه در حالت ایستا با بهره‌گیری از شرایط سکون مورد بررسی قرار گرفته است. این شرایط سکون شامل سرعت صفر و یک زاویه سمت  معلوم بوده که به عنوان داده‌های یک حسگر خارجی مجازی در نظر گرفته شده که اطلاعات آن با داده‌های متناظر از INS تلفیق می‌گردد. با ...  بیشتر