دوره 17 (1403)
دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
دوره 1 (1387)
مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻨﺎوری ﺧﺎﻧﻮادة ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﭘﻴﺸﺮاﻧﺶ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻫﺰﻳﻨﻪ

حسن ناصح

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 1-12

چکیده
  هدف از این مقاله، ارائة مدل توسعة فناوری خانوادة حامل فضایی از منظر سامانة پیشرانش است. بنابراین در این مقاله، مدل تخمین و محاسبة هزینه توسعه دو نوع فناوری سامانة پیشرانش سرمازا و نیمه­سرمازا با استفاده از پردازش آماری توسعه داده شده و با یکدیگر مقایسه می­شوند. این مدل، دارای پنج گام اصلی است که عبارتند از،  محاسبات جرمی‌انرژتیک ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
طراحی مسیر بهینه یک بلوک انتقال مداری جهت تزریق ماهواره به مدار زمین آهنگ با پیشرانش محدود

مجتبی علوی پور؛ امیر علی نیکخواه؛ جعفر روشنی یان

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 13-25

چکیده
  در این تحقیق، مسئلة طراحی مسیر بهینة یک بلوک انتقال مداری جهت تزریق ماهواره به مدار زمین آهنگ در فضای سه‌بعدی مورد نظر می‌باشد. مسیر بهینه چند سوزشی  براساس تئوری اویلر-لاگرانژ با معیار حداقل مصرف سوخت به‌دست می‌آید. جهت تعیین زمان‌های روشن و خاموشی موتور، به جای استفاده از تابع سوییچ که سبب پیچیدگی محاسبات می‌شود، از یک روش ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
نقش حاکمیتی دولت‌‌ها در انجام فعالیت‌‌های فضایی از منظر حقوق بین‌الملل

حمید کاظمی؛ علی اکبر گلرو

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 27-37

چکیده
  تعهد دولت‌ها در اجرای تعهدات بین‌المللی متضمن اعمال حاکمیت بر بخش‌های دولتی و خصوصی متبوع خود است. بر مبنای معاهدة فضای ماورای جو، دولت‌ها باید بر اشخاص حقیقی و حقوقی متبوع خود که در فعالیت‌های فضایی شرکت می‌کنند، نظارت داشته باشند. نحوة اعمال حاکمیت دولت‌ها بر فعالیت‌‌های فضایی براساس تدوین مقررات لازم برای صدور مجوز فعالیت‌های ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
طراحی هدایت و کنترل یکپارچه‌ با ترکیب روش‌های کنترل مد لغزشی و گام به عقب

رضا یاوری؛ ایمان محمدزمان؛ محمدرضا عاروان

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 39-50

چکیده
  در این مقاله، طراحی هدایت و کنترل یکپارچه با ترکیب روش‌های‌ کنترل مد لغزشی و گام به عقب صورت گرفته است. این روش برخلاف روش‌های سنتی موجود با تلفیق معادلات سینماتیکی و دینامیکی و استخراج یک فضای حالت یکه به‌صورت مدل‌سازی یکپارچه، با مسئلة طراحی هدایت-کنترل به‌صورت یک تک حلقه برخورد می‌کند. روش فوق در مقابل نامعینی‌های ناشی از مدل ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
بهبود خطای RMS موقعیت و سرعت فیلترهای غیرخطی در ردگیری راداری ماهواره‌های LEO

جواد سالم؛ حسین پیلارام؛ سید محمد علوی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 51-63

چکیده
  از میان روش­های مختلف شناسایی و ردگیری ماهواره­های مدار پایین زمین (LEO)، روش ردگیری راداری مناسب­تر است. ازآنجاکه فیلترهای خطی مرسوم، قادر به تخمین موقعیت و ردگیری دقیق سیستم­های با دینامیک غیرخطی مثل ماهواره­ها نیستند، باید از فیلترهای غیرخطی استفاده کرد. در این مقاله، ابتدا مسیر حرکت ماهواره به دور زمین با استفاده از معادلات ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
تأثیر شرایط بی‌وزنی شبیه‌سازی شده بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار

وحید نیکبخت؛ علی کاظمی؛ زهرا حاج‌ابراهیمی؛ ندا خالدی؛ محمد اسدی گلزار

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 63-68

چکیده
  قرارگیری طولانی مدت در شرایط بی‌وزنی بر سیستم­های مختلف بدن از جمله سیستم قلبی- عروقی تأثیرگذار است. سلول­های اتدوتلیال موجود در لایه داخلی دیواره عروق نیز در این شرایط پاسخ­های متفاوتی از خود نشان می­دهند که بررسی آن به درک بهتر بیماری­های قلبی- عروقی هم در فضانوردان و هم بر روی زمین کمک می­کند.  هدف از انجام این پژوهش، ...  بیشتر