مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
نرم افزار استخراج مشخصات فنی- اصلی ماهواره های مخابراتی زمین آهنگ

مهران میرشمس؛ احسان ذبیحیان

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 1-14

چکیده
  در این مقاله ابزار "آزمین" معرفی شده است. این ابزار با استفاده از روش مطآ (مدل طراحی آماری) برای طراحی ماهواره‌های مخابراتی زمین آهنگ در آزمایشگاه تحقیقات فضایی طراحی، تهیه و ارائه شده است. ویژگی و هدف اصلی این نرم‌افزار، تعیین مشخصات فنی-مهندسی ماهواره در مدت زمان کوتاه با دقت قابل قبول است. مشخصات در سطح ماهواره شامل جرم، توان، ابعاد ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
هدایت صریح نزدیک بهینه مبتنی‌بر همواری دیفرانسیلی

رضا اسماعیل زاده؛ ابوالقاسم نقاش؛ مهدی مرتضوی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 15-24

چکیده
  در این مقاله یک قانون هدایت بهینه مبتنی‌بر همواری دیفرانسیلی برای بیشینه‌سازی سرعت نهایی وسایل پرنده توسعه داده می‌شود. معادلات حرکت با رویکرد همواری دیفرانسیلی کاهش می‌یابد و فرمان‌های هدایت به سینماتیک مسیر وابسته می‌شود. مسیر بهینه توسط الگوریتم ژنتیک با کد حقیقی استخراج می‌شود. برای تولید مسیر برخط، یک مسیر نزدیک بهینه ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
بهبود توزیع پتانسیل الکتریکی روی سطوح ماهواره زمین آهنگ با استفاده از پوشش

آرمان صمدی؛ مسعود ابراهیمی کچویی؛ حسین جهانبخش

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 25-39

چکیده
  هدف از این پژوهش بهبود توزیع پتانسیل الکتریکی بر روی سطوح فضاپیما با تغییر پوشش آن‌ها به‌منظور کاهش خطر تخلیة الکترواستاتیک در فضاپیما می‌باشد. بدین منظور از نرم‌افزار SPIS که نرم‌افزار استاندارد اتحادیة اروپا برایمدل‌سازی و شبیه‌سازی برهم کنش پلاسمای فضا با فضاپیمامی‌باشد، استفاده شده است. در این راستا، بهترینپوشش‌های استفاده ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
طراحی کنترل وضعیت ماهواره به روش کنترل بهینه بدون مدل

فرید تاجی هروی؛ علی رضا با صحبت نوین زاده

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 41-57

چکیده
  هدف از ارائه این مقاله اثبات و تشریح روش کنترل بهینه بدون مدل است. این تئوری از اصول روش برنامه‏‏ریزی دینامیکی استخراج شده است. روش کنترل بهینه بدون مدل برای سیستم‏های گسسته در زمان، تولید شده است. در طراحی کنترلر نیازی به مدل سیستم نیست، و تنها از داده‏های ورودی و خروجی برای طراحی کنترلر استفاده شده است. برای  ارزش‏سنجی ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
استخراج یک مدل نظری انرژی-مبنا به منظور تخمین قطر میانگین قطرات اسپری خروجی از یک انژکتور گریز از مرکز

حدیثه کریمایی؛ سید مصطفی حسینعلی پور

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 59-65

چکیده
  پیش ­بینی نحوة توزیع قطر و سرعت قطرات اسپری به پارامترهای مختلفی چون خصوصیات فیزیکی، سرعت سیال و محیط گازی اطراف و هندسة داخلی انژکتور بستگی دارد. مرحلة تشکیل قطرات که دارای تنوع فراوان از نظر قطر و سرعت قطرات است، با یک دیدگاه آماری قابل پیش­ بینی است. از آنجا که روش­های نظری موجود برای تخمین توزیع قطر و سرعت قطرات نیازمند داده­های ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
مشارکت زیان دیده در ورود یا تشدید خسارت ناشی از اشیای فضایی

قاسم زمانی؛ وحید بذّار

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 67-75

چکیده
  مشارکت زیان دیده از فعالیت‌های فضایی در ورود یا تشدید خسارت، در تعیین مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارت وارده تأثیرگذار است. این مشارکت که تنها در قبال خسارت‌های ناشی از اشیای فضایی که در مکانی غیر از فضای ماورای جو _زمین و هوا_ وارد می‌شود، پذیرفته شده است، بسته به میزان مشارکت زیان دیده، سبب کاهش یا معافیت از مسئولیت بین‌المللی ...  بیشتر