مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
آزمون ذره سنجی یک انژکتور گریز از مرکز به کمک عکس برداری پرسرعت

حدیثه کریمایی؛ سید مصطفی حسینعلی پور؛ فتح الله امی؛ احسان موحدنژاد؛ رضا شریف زاده

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 1-7

چکیده
  در این مقاله، به منظور بررسی ناپایداری سطح لایة سیال خروجی از انژکتور و به‌دست آوردن مشخصه­ های اصلی میکروسکوپیک اسپری، یک انژکتور گریز از مرکز مورد آزمون تجربی قرار داده شد. این انژکتور از نوع جریان چرخشی می­باشد و حین کارکرد، یک حفره هوا در مرکز انژکتور شکل می­گیرد. بنابراین انژکتوری یک پایه اما با عملکرد دوفازی بوده و از این‌رو ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
پیاده‌سازی کنترل‌کنندة فازی عصبی تطبیقی در یک سیستم کنترل دما براساس روش مدل مبنا

علیرضا شریفی؛ مهدی فروغی؛ هادی نوبهاری

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 9-17

چکیده
  زیرسیستم کنترل دمای یک ماهواره وظیفه حفظ دمای سایر زیرسیستم‌ها را در محدودة مجاز بر‌ عهده دارد. هدف از این مقاله، طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کنندة دما مبتنی بر شنا‌سایی مدل در یک سیستم کنترل دما با استفاده از ابزار تولید خودکار کد است. کنترل‌کنندة پیشنهادی این مقاله، کنترل‌کنندة فازی‌-‌ عصبی‌- تطبیقی است. به‌‌‌منظور طراحی کنترل‌کننده، ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
تحلیل تجربی زیرسامانة توان الکتریکی یک ماهوارة مخابراتی در حالت آرام‌سازی در بستر سخت‌افزار در حلقه

هادی حسینی اناری؛ احسان معانی؛ وحید بهلوری؛ سهیل سیدزمانی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 19-28

چکیده
  در این مطالعه یک بستر آزمون سخت‌افزار در حلقه، طراحی و پیاده‌سازی شده است که از دستگاه شبیه‌ساز آرایه‌های خورشیدی، بار الکتریکی برنامه‌پذیر، رایانة شبیه‌ساز، باتری‌ها و بردهای شارژر و توزیع در این حلقه استفاده شده است. حالت آرام‌سازی ماهواره به دلیل تغییرات سریع و غیرقابل‌پیش‌بینی زاویه خورشید با صفحات خورشیدی و عدم امکان ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
هدایت مقاوم وسایل بازگشت‌پذیرمبتنی بر رگرسیون PLS در حضور عدم قطعیت پارامترهای ورود

عاطفه حسین زاده؛ امیرحسین آدمی؛ اصغر ابراهیمی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 29-40

چکیده
  هدف این مقاله ارائة یک الگوی هدایت و کنترل بهینه‌ برای وسایل بازگشت‌پذیر است که در برابر عدم قطعیت در پارامترهای ورودی مقاوم باشد. روش‌های مختلفی برای طراحی مسیر بهینه و یا کنترل بهینة وسایل بازگشت‌پذیر ارائه شده است، ولی تعداد کمی قابلیت استفاده بر خط را داراست. روش‌هایی نیز که مدعی دارا بودن قابلیت استفاده برخط می‌باشند، عموماً ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
نرم‌افزار طراحی مهندسی ماهواره‌های مخابراتی زمین‌آهنگ

زینب آقاجانی؛ احسان ذبیحیان؛ مهران میرشمس

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 41-54

چکیده
  باتوجه به کاربرد گستردة ماهواره­های مخابراتی مدار زمین‌آهنگ و مدت زمان بالایی که صرف طراحی مفهومی این نوع ماهواره­ها می‌شود، در این پژوهش به­منظور کاهش مدت زمان و هزینة فاز طراحی مفهومی، نرم‌افزاری بر پایة ادغام دو روش آماری و پارامتری تدوین شده است. مدل آماری استفاده شده در این نرم‌افزار شامل پایگاه داده متشکل از 147 ماهواره ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
بهینه‌سازی مقاوم کنترل وضعیت ماهواره با عملگر تراستر مبتنی بر تابع هدف ترکیبی

وحید بهلوری؛ سید حمید جلالی نائینی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 55-66

چکیده
  در این مقاله، استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مقاوم برای طراحی سیستم کنترل وضعیت ماهواره، به منظور بهبود عملکرد آن تحت عدم قطعیت­، پیشنهاد شده است. در این راستا، یک ماهوراه تک محورۀ صلب باعملگر تراستر روشن-خاموش با اشمیت‌تریگر و PID در نظر گرفته شده است. عدم قطعیت‌های مدل شامل ممان اینرسی، سطح تراست، تأخیر زمانی خالص تراستر و دامنة ...  بیشتر