مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
کنترل بهینة غیرخطی وسایل بازگشت‌پذیر بر پایه استخراج ماتریس‌های سیستمی وابسته به متغیرهای حالت و کنترل در فرم فضای حالت

عاطفه حسین زاده؛ امیرحسین آدمی؛ اصغر ابراهیمی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 1-12

چکیده
  در مأموریت‌های فضایی وسایل بازگشت‌پذیر (Reentry Vehicle)، فاز بازگشت به جو از مهمترین مراحل مأموریت می‌باشد. به همین دلیل، هدایت و کنترل وسیلة بازگشت‌پذیردر این فاز مأموریت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله یک الگوی هدایت و کنترل بهینه‌ برای وسایل بازگشت‌پذیر ارائه می‌شود که در برابر عدم قطعیت در پارامترهای ورودی مقاوم باشد. ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
آنالیز استاتیکی مدولاتور پهنا و فرکانس پالس مبتنی بر حل تحلیلی و عددی

سید حمید جلالی نائینی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 13-29

چکیده
  در این تحقیق، محدودة مجاز پارامترهای مدولاتور پهنا و فرکانس پالس در آنالیز استاتیکی به‌صورت تحلیلی استخراج شده است. بدین منظور، مطالعة پارامتری جامعی بر مبنای دو معیار عملکرد مصرف سوخت و تعداد دفعات روشن شدن عملگر تراستر صورت پذیرفته ومحدودة مجاز پارامترهای بی‌بعد با روابط ریاضی و به‌صورت نمودارهای بی‌بعد ارائه شده است. همچنین، ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
بررسی عملکرد و پایداری یک سیستم هدایت مبتنی بر زاویه خط دید در حضور نویز اندازه‌گیری

ولی اله غفاری؛ پاکنوش کریم آقایی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 31-40

چکیده
  در امر هدایت اجسام، عمدتاً از قوانین هدایت مبتنی بر تغییرات زاویة خط دید استفاده می‌شود. در این قوانین هدایت، معمولاًکمیت‌هایی از قبیل شتاب هدف، تغییرات زاویة خط دید و سرعت نزدیک شوندگی با سنسور مناسب اندازه‌گیری شده و در اختیار قانون هدایت قرار می‌گیرد. مادامی که نویز کمیت‌هایاندازه‌گیری شده، واریانس کوچکی داشته باشد می‌توان ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
منبع تغذیه با راندمان بالا برای طبقه تقویت‌کننده توان در فرستند‌ه‌های ماهواره

مهدی عالمی رستمی؛ مرتضی آقایی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 41-48

چکیده
  در این مقاله یک مبدل DC-DC با راندمان بالا برای کاربردهای ولتاژ بالا که منبع ورودی در آنها غیر رگوله است ارائه شده است. این مبدل مخصوصاً برای راه‌اندازی تقویت کننده‌های لامپ خلأ زمانی که منبع ورودی آن متغیر است (مثلاً انرژی خورشیدی) مناسب است. مبدل پیشنهادی از یک طبقه مبدل Boost تشکیل شده است که هم از انتقال تغییرات ولتاژ ورودی به اینورتر ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
بهینه‌سازی انتقال مداری چندضربه‏ ای با استفاده از روش شبه ‌نیوتن

مریم کیانی؛ امیر شکوری؛ سید حسین پورتاکدوست؛ محمد سینجلی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 49-57

چکیده
  در این مقاله روشی جامع برای دست‌یابی به مسیرهای انتقال مداری بهینه بین دو مدار بیضوی غیرصفحه‏ای با استفاده از چند ضربه بر مبنای تکه مسیرهای لمبرت متوالی ارائه شده است. هدف، دست‌یابی به این مسیرها همراه با حداقل میزان مصرف سوخت است. از قابلیت‏های این روش پیشنهادی می‌توان به توانایی پیاده‏سازی برای تعداد دلخواه ضربه، تنوع مشخصات ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
بررسی اثر نوع بیان سینماتیک در کنترل وضعیت فضاپیما با روش خطی‌سازی پسخورد

محمد نوابی؛ محمدرضا حسینی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 59-71

چکیده
  استفاده از تئورهای کنترل غیرخطی در مسئله کنترل وضعیت فضاپیما رایج و مرسوم می‌باشد. تئوری خطی‌سازی پسخورد یک روش کنترل غیرخطی است که سعی در خطی‌سازی دینامیک‌های غیرخطی سیستم دارد. انتخاب خروجی در این تئوری کنترلی، اثر مستقیمی بر پایداری سیستم خواهد داشت. به‌منظور کنترل وضعیت فضاپیما در این روش، پارامترهای توصیف‌کننده وضعیت سیستم ...  بیشتر