مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
قانون هدایت زمان محدود برای برخورد با زاویه خط دید مطلوب با استفاده از کنترل مد لغزشی نهایی غیرسینگولار

وحید بهنام گل؛ احمدرضا ولی؛ علی محمدی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 1-10

چکیده
  در این مقاله هدایت مد لغزشی نهایی غیر سینگولار برای برخورد با زاویه خط دید مطلوب در فاز نهایی پیشنهاد شده است. به منظور دستیابی به زاویه خط دید از پیش تعریف شده و برخورد با هدف، یک متغیر لغزش نهایی غیر سینگولار تعریف شده است. در فاز رسیدن در حضور نامعینی­هایی از قبیل مانورهای هدف، هدایت مد لغزشی نهایی غیر سینگولار برای صفر کردن متغیر ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
شبیه‌سازی عددی و بهینه سازی انتقال حرارت نانوساختار مغناطیسی در یک کانال در حضور یک میدان مغناطیسی غیریکنواخت

محمد گوهرخواه؛ مصطفی اسماعیلی؛ مهدی اشجعی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 11-19

چکیده
  در مقاله حاضر، تأثیر یک منبع میدان خارجی غیریکنواخت بر انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال مگنتیت (فروسیال) داخل کانالی با سطح گرم، به‌صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی تأکید بر اهمیت موقعیت میدان مغناطیسی و بررسی احتمال افزایش انتقال حرارت از طریق یافتن مکان بهینه منبع میدان مغناطیسی است. مشاهده شد که میدان مغناطیسی ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
هدایت مد لغزشی با سوییچنگ سطح برای فاز نهایی ملاقات مداری در مدار نزدیک به دایره

سید علی اکبر کسائیان؛ مسعود ابراهیمی کچویی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 21-31

چکیده
  هدف از مقاله حاضر ارایه یک الگوریتم هدایت ملاقات مداری سریع، مقاوم و ایمن است. طرح حاضر نرخ همگرایی به نقطه تعادل را تا زمان رسیدن فضاپیمای تعقیب کننده به همسایگی هدف بهبود می­بخشد. سپس، ساختار هدایت مد لغزشی مقاوم طوری تغییر می­کند که از تکینگی در زمان رسیدن به هدف جلوگیری کند و یک ملاقات مداری ایمن انجام پذیرد. این تغییرات در ساختار ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
قانون هدایت مد لغزشی مرتبه دوم تطبیقی بر پایه تئوری لیاپانوف با اثبات پایداری زمان محدود

وحید بهنام گل؛ احمدرضا ولی؛ علی محمدی؛ اشکناز اورعی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 33-39

چکیده
  در این مقاله یک کنترل مد لغزشی مرتبه دوم هموار تطبیقی جدید برای سیستم‌های غیرخطی نامعین ارائه شده است. پایداری زمان محدود با استفاده از تکنیک لیاپانوف اثبات شده است. کنترل کننده پیشنهادی شامل یک جمله تطبیقی برابر با نامعینی در یک مدت زمان محدود است. این الگوریتم برای طراحی قانون هدایت فاز نهایی یک رهگیر آشیانه‌یاب برای برخورد با ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
کنترل متغیرهای حالت سرعت و سرعت زاویه ای یک فضاپیما با استفاده از کنترل مبتنی بر نظریه مقاوم غیرفعال بودن

حامد چنارانی؛ طاهره بینازاده؛ محمد حسین شفیعی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 41-46

چکیده
  در این مقاله مسئله پایداری مجانبی برای متغیرهای حالت سرعت و سرعت زاویه­ای یک فضاپیما در حضور عدم قطعیت­ها و اغتشاشات خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مهمترین روش­ها در طراحی کنترل‌کننده برای سیستم­های غیرخطی طراحی بر اساس مفهوم غیرفعال بودن است. این مفهوم ابزار مناسبی برای آنالیز سیستم­های غیرخطی فراهم می­آورد، ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
طراحی مأموریت بهینه به منظور سفر اکتشافی به ماه

حسن ناصح؛ مهران میرشمس؛ الیاس فداکار؛ مهدی جعفری ندوشن

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 47-53

چکیده
  هدف اصلی مقاله، معرفی روش طراحی مأموریت اکتشافی به ماه براساس فناوری موجود در کشور است. طراحی مأموریت اکتشافی ماه شامل مدار انتقالی بهینه و حامل فضایی می­شود. مدار انتقالی بهینه براساس مسئله سه جسم محدود دایروی (CRTBP) برای مدل‌سازی حرکت یک فضاپیما در سیستم زمین/ ماه طراحی شده است. برای این منظور، مدار انتقالی بهینه روش CRTBP را به عنوان ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
کاهش ابعاد آنتن هلیکال برای مأموریت های فضایی

فاطمه صادقی کیا؛ علی کرمی هردستانی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 55-59

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی اثرات قطر صفحه زمین آنتن هلیکال مود محوری بر مشخصات تشعشعی آنتن است. بررسی­ها نشان می­دهند که انتخاب مناسب نسبت قطر صفحه زمین نسبت به قطر هلیکس می­تواند مصالحه­ای منطقی میان عملکرد مطلوب آنتن و جرم آن برقرار نماید. تحلیل­های عددی نشان می­دهند که این نسبت برابر با 5/1 است. نتایج این پژوهش نشان می­دهند ...  بیشتر