آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 421
تعداد پذیرش 203

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 431
تعداد مشاهده مقاله 300721
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 151750
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
درصد پذیرش 48 %