آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 96
تعداد پذیرش 36

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 96
تعداد مشاهده مقاله 39971
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5212
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 105 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 196 روز
درصد پذیرش 38 %