مقایسه پارامترهای اتصال نانوذرات نقره به ماکرومولکول DNA در شرایط جاذبه و ریزجاذبه

نویسندگان

1 علوم و تحقیقات

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

بسیاری از اکتشافات فضایی جهت بررسی تغییرات در ساختارهای زیستی و عملکردی موجودات در شرایط ریزجاذبه انجام شده است. امروزه بررسی شرایط ریزجاذبه از دیدگاه نانو مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نانوذرات نقره یکی از پرکاربردترین مواد نانویی می‌باشد. در این پژوهش تاثیر ریزجاذبه بر ساختار DNA مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اتصال نانوذرات نقره به DNA در گرانش زمین و ریزجاذبه شبیه سازی شده توسط دستگاه‌های مختلف طیف‌سنجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد ریزجاذبه موجب تغییر در ساختار DNA می‌گردد و نانوذرات نقره در شرایط ریزجاذبه بیشتر به DNA اتصال می‌یابد. ریزجاذبه موجب تغییر در اندازه و بار سطحی DNA می‌گردد و موجب تغییر ساختار DNA از فرم B به فرم C می‌شود. بنابراین براساس نتایج حاضر، ریزجاذبه به نحوی ساختار DNA را تغییر می‌دهد که میزان تمایل نانوذرات نقره به آن افزایش می‌یابد. این مطالعه می‌تواند افق جدیدی را در پژوهش‌های بیولوژی و بیوفیزیک باز نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of the binding parameters of silver nanoparticles to DNA in gravity and microgravity conditions

نویسندگان [English]

  • Azadeh Hekmat 1
  • Bahar Hajati 2
  • Zahra Hajebrahimi 3
1 science and research
2 Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Aerospace Research Institute, Ministry of Science Research and Technology, Tehran, Iran