نشریه علوم و فناوری فضایی، نشریه‌ای با دوره انتشار سه ماه یکبار (فصلنامه) با بازبینی دوسوکور است که مقالاتی با کیفیت بالا را در زمینه مهندسی فضایی، کاربردها و عملیات فضایی، تجارت، مدیریت و حقوق فضایی، علوم و اکتشافات فضایی منتشر می‌کند. علوم و فناوری فضایی (JSST) یک نشریه با دسترسی آزاد است که از سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرده و انواع مقالات شامل مقالات علمی‌ پژوهشی اصیل، یادداشت‌های تحقیقاتی کوتاه با نوآوری برجسته، مقالات مروری شاخص اساتید، محققان و دانشجویان عرصه علوم و فناوری فضایی را منتشر می­کند.

سیاست های مالی

هزینه های پردازش مقاله

از آنجا که پژوهشگاه هوافضا تمام هزینه‌های انتشار نشریه علوم و فناوری فضایی را پشتیبانی کرده است، هزینه بررسی مقاله و سایر هزینه‌های انتشار نشریه علوم و فناوری فضایی برای نویسندگان رایگان است.

هزینه اشتراک

نشریه علوم و فناوری فضایی به عنوان نشریه چاپی- الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.

سیاست های دسترسی باز

نشریه علوم و فناوری فضایی تحت شرایط و معیارهای مجوز  Space Science and Techlolgy by Scientific Quarterly is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی SES می‌توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

  Creative Commons License

سیاست های انتشار

نشریه علوم و فناوری فضایی پیرو کمیته اخلاق نشر(COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.

تماس با علوم و فناوری فضایی

نام نشریه: علوم و فناوری فضایی (JSST)

ناشر: پژوهشگاه هوافضا

وبسایت:  http://jsst.ias.ir/journal

ایمیل نشریه: jsst@ari.ac.ir

ایمیل سردبیر: rebrahimi@kntu.ac.ir

ایمیل دبیراجرایی: kahe@ari.ac.ir