اهداف و چشم انداز

هدف اصلی انتشار نشریه علمی علوم و فناوری فضایی، اطلاع‌رسانی پدیده‌ها و دستاوردهای جدید است که برای کلیه حوزه های علوم و فناوری فضایی شامل:1- زیر ساخت ها (آزمایشگاه‌ها، سنسورها، نرم‌افزارها و..)، 2- کاربردها وعملیات فضایی، 3- تجارت، مدیریت و حقوق فضایی، 4- علوم و اکتشاف فضایی، 5 بررسی تعشعشات فضایی است که توسط محققان این صنایع بدست آمده‌اند. تجربه 12سال گذشته این نشریه نشان داده‌است که این هدف با همکاری و استقبال تمام پژوهشگرانی که در حوزه های مختلف فوق فعالیت می‌کنند به ثمر رسیده و این گویای به هدف رسیدن چشم انداز نشریه است.