آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 226
تعداد پذیرش 91

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 73
تعداد مشاهده مقاله 27963
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2239
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 28 روز
درصد پذیرش 40 %