آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 86
تعداد پذیرش 22

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 83
تعداد مشاهده مقاله 35469
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3732
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 107 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 168 روز
درصد پذیرش 26 %