"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

تلاش بر این است که نتایج جدید و بکر پژوهشگران در این نشریه بازتاب پیدا کند و از ورود و بررسی مقالاتی که قبلا در محل دیگری از آنها استفاده انتشاری شده است  و یا از نتیجه کار دیگران استفاده  شده باشد جلوگیری میشود. در این کار با اینکه انگشت شمار بوده، نشریه علوم و فناوری فضایی موفق بوده و به جرأت می‌توان گفت که مقالات منتشر شده تماما نتایج کار پژوهشگران در مسائل جدید و بکر بوده است.

 نوع داوری در مجله به صورت   "Double blind peer review "  بوده به طوریکه نویسنده و داور  برای یکدیگر به صورت ناشناس  هستند. نویسندگان  در قبال  ارسال و چاپ مقاله در مجله  هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد (Free) و تمامی هزینه چاپ به عهده ناشر می‌باشد.  نسخه چاپی مجله به صورت رایگان برای دانشگاه ‌های سراسر  کشور و همچنین مراکز علمی مرتبط با حوزه فضایی ارسال می‌گردد. ضمنا دسترسی به نسخه آنلاین مقالات  آزاد است. (Open Access)

نشریه علوم و فناوری فضایی پیرو  اخلاق و قانون چاپ بوده و در مواردی که سرقت علمی انجام شود و یا نویسنده بر خلاف تعهد خود عملی انجام دهد  (برای مثال حذف و اضافه کردن نام نویسنده و یا استفاده از مطالب و اطلاعات سازمان ‌های دیگر بدون کسب مجوز)، جهت برخورد با نویسندگان از دستورالعمل (Cope (Committee on Publication Ethics پیروی خواهد کرد.

برای جلوگیری از  سرقت ادبی، فرم تعهد مقالات از نویسندگان دریافت می گردد که در آن  نویسندگان موارد زیر را تایید می کنند:

1-      تمامی افرادی که نام آنها به عنوان همکار در این مقاله اعلام شده است در این فعالیت علمی مشارکت داشته‌اند و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته‌اند رعایت شده است.

2-     این مقاله پیش از این در نشریه علمی دیگری به چاپ نرسیده است و تا زمان اعلام نتیجه از طرف نشریه علمی- پژوهشی  علوم و فناوری فضایی نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.

3-    در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق حرفه­ ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی‌ها، سازمانها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است. 

حقوق مادی نشریه
ما نویسندگان با اختیار و آگاهی کامل، کلیه حقوق مادی مربوط به انتشار این مقاله (صرفا انتشار مقاله و نه محتوای مقاله) را به فصلنامه علوم و فناوری فضایی واگذار می‌نماییم و نشریه در انتشار این مقاله به هر صورت (نسخه کاغذی، آنلاین، لوح فشرده، نمایه های بین‌المللی و داخلی و ...) اختیار تام دارد و منافع مادی احتمالی متعلق به نشریه است. این حق تنها با رد انتشار این مقاله در نشریه یا انصراف نویسندگان از ادامه همکاری تا قبل از تعیین تکلیف قطعی مقاله سلب خواهد شد.