داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
امیرحسین آدمی مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مرتضی آقایی دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت/الکترونیک قدرت دانشگاه صنعتی شریف
مهدی آهنگر استادیار گروه مهندسی هوافضا / دانشگاه شهید بهشتی
احسان ابراهیمی هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا ابراهیمی دانشکده خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده هوافضا
مسعود ابراهیمی کچویی دانشکده مکانیک تربیت مدرس
اکرم ابویی مهریزی دانشکده ژنتیک, پاستور
سهراب احمدی پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی دانشگاه تبریز
کریم احمدی دستگردی کنترل تطبیقی المان
روزبه اسد دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
نیما اسدیان
کاظم ٍاسماعیل‌پور دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دانشکده مکانیک، مدیر گروه
رضا اسماعیل زاده صنعتی مالک اشتر - هوافضا
مصطفی اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی
سید مجید اسماعیلی فر هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر مکانیک پرواز وکنترل
حسین اعتمادفرد عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم افشاری استاد دانشکده مکانیک دانشگاه اصفهان
فتح الله امی دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مکانیک
محمد علی امیری آتشگاه عضو هیات علمی دانشگاه تهران
الهام امین‌زاده  تجارت،مدیریت و حقوق فضایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
منصور اوجاقی
سعید ایرانی
مریم ایمانی گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی رضا با صحبت نوین زاده عضو هیئت علمی
حسین بلندی دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن بهرامی
ایمان بهمن جهرمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا
طاهره بینازاده دانشگاه صنعتی شیراز
حمید پرهیزکار دانشگاه
سید حسین پورتاکدوست استاد
غلامحسین پوریوسفی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر مهدی تحسینی دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا تقی راد
محمود تلافی نوغانی پژوهشگاه هوافضا
فریبرز ثقفی دانشکده هوافضا دانشگاه شریف
میلاد جانعلی پور
علی جعفر صالحی صنعت سامانه های فضایی صاایران
علی جعفرقلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده هوافضا
مهدی جعفری دانشگاه
مهدی جعفری ندوشن عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید حمید جلالی نائینی
بهرام جلیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مهدی جمالی قهدریجانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رضا جمیل نیا دانشگاه گیلان دینامیک پرواز و کنترل
محمدرضا جهان نما
کمال جهانی دانشگاه تبریز - مهندسی مکانیک
غلامرضا جودکی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
زهرا حاج‌ابراهیمی
پدرام حاجی پور پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ویدا حجتی دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد دامغان
حلیمه حسن پور پژوهشگاه هوافضا
مجید حسن پور گروه زیست شناسی فیزیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد
سید مصطفی حسینعلی پور دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
امین حسینی اصل
شهرام حسینی پناه هیات علمی
سیدعلی حسینی کردخیلی دانشکده مهندسی هوافضا, دانشگاه صنعتی شریف
عبدالعلی حقیری هوافضا-دانشکده و پژوهشکده فنی مهندسی - دانشگاه امام جسین (ع)
حمید حیدر
عباسعلی حیدری دانشکده مهندسی برق- دانشگاه یزد
کرامت اله حیدری رستمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد دامغان
وحید خلفی دانشگاه شهید ستاری، تهران، ایران
عبدالمجید خوشنود صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - مهندسی هوافضا
محمد خیری
علیرضا داوری دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پریسا دهخدا
سید محمد مهدی دهقان دانشگاه صنعتی مالک اشتر
بیژن ذاکری دانشگاه نوشیروانی بابل
مهناز ذاکری دانشگاه خواجه نصیر
کامران رئیسی چرمکانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فائزه راثی
اصغر راست بود دانشگاه تبریز
نیما راسخ صالح عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
جلیل آقا راشد محصل دانشگاه تهران
مجید رحیم زادگان گروه آموزشی منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
محمد رشتیان
بیژن رشیدیان
فریبا رضی پور پژوهشگاه هوافضا
داود رمش دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جعفر روشنی یان صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شهرام زرنشان
وجیهه زرین پور هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد دامغان
مهدی زکیانی رودسری عضوهیئت علمی پژوهشگاه هوافضا
سیدقاسم زمانی گروه آموزشی حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا زمانی
آزاده ساجدین علوم و فناوری فضایی محقق پست-داک دانشگاه هادرسفیلد انگلیس
محمد سالاری استادیار گروه مهندسی مکانیک-دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه قم-قم
محمد سامانی
علی سامخانیان
مهدی سبزه پرور مکانیک پرواز، داتشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران ، ایران.
محمدرضا سلطانی
علیرضا سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه رفسنجان
محسن سلیمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو
محمد رضا سلیمی عضو هیئت علمی، گروه علوم فضایی، پژوهشکده سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه هوافضا
سعید شاخصی پژوهشگاه فضایی ایران
زهرا شاطریان گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران
رضا شاه حسینی دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران
صدیقه شاه‌میرزائی جشوقانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار، دانشکده فنی، گروه مکانیک و هوافضا
علیرضا شریفی بخش سنجش از دور، گروه نقشه برداری، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمد علی شریفی دانشگاه تهران
مازیار شفایی روشنی دانشگاه تهران
محمد شفیعی دهج گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
ایمان‏ شفیعی نژاد استادیار پژوهشکده فضانوردی پژوهشکاه هوافضا
جواد شکرالهی مغانی دانشکده مهندسی برق؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید آرش شمس طالقانی عضو هیات علمی/پژوهشگاه هوافضا
حسین شمسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سعید شمقدری علم و صنعت ایران - مهندسی برق
آرامش شهبازی
مجید شهروی دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
مرتضی شهروی طراحی زیرمجموعه‌های فضایی: (هدایت،کنترل، سازه و...) عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
وحید صادقی دانشگاه تبریز
فاطمه صادقی کیا پژوهشگاه هوافضا
زهیر صبوحی پژوهشگاه هوافضا
سیدحسن صدیقی مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا صفدری نژاد استادیار گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداری دانشگاه تفرش
مریم صلواتی فر استادیار پژوهشگاه هوافضا
حجت طائی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد طاهای ابدی
مرتضی طایفی استادیار/دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-دانشکده مهندسی هوافضا-گروه دینامیک پرواز و کنترل
فاطمه طبیب محمودی گروه نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شهید رجایی،
شیما طبیبیان پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا طلایی مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد طیبی
محسن عابدی پژوهشگاه فضایی ایران
مصطفی عابدی دانشگاه شهید بخشتی - برق و کامپیوتر
محمدرضا عاروان عضو هیئت علمی/دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی عالمی رستمی پژوهشگاه هوافضا
علیرضا عالمی‌نائینی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نادیا عباس زاده طهرانی گروه کاربرد هوافضا در محیط زیست/ مرکز زیست فضا و محیط زیست/ پژوهشگاه هوافضا
فریدون عبداله میانجی سازمان انرژی اتمی ایران- مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور
حوری عدالت مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
مائده عربیان مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی
اسلام عزت نشان عضو هیئت علمی گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
آزاده عزیزی هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر
امیرنادر عسکرپور
نیره عسگری گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان
میلاد عظیمی پژوهشگاه هوافضا- سامانه های فضانوردی- طراحی وسایل فضایی
میثم عفتی عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه گیلان
هادی علی اکبریان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پیمان علیپرست پژوهشگاه هوافضا
علیرضا علیخانی پژوهشگاه هوافضا ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
حامد علیصادقی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی هوافضا
امید غفاری دانشگاه زنجان، گروه نقشه‌برداری
مهدی غلامی استادیار، پژوهشکده حقوق مدیریت و استانداردهای هوافضایی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران
مصطفی غیور دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد علی فارسی
حمید فاضلی عضو هیئت علمی
فرهاد فانی صابری دانشگاه صنعتی امیرکبیر - پژوهشکده علوم و فناوری فضا
محسن فتحی استادیار, دانشکده مهندسی هوافضا, دانشگاه صنعتی شریف
مهدی فتحی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران - پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
محمد فخرالاسلام دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
امیر حمزه فرج الهی علوم و فناوری فضایی دانشکده مکانیک و هوافضا، دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران
فواد فرحانی
مجتبی فرخ سازه هوایی
عظیم فرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سعید فرزانه دانشگاه تهران - مهندسی نقشه برداری
فرهاد فرهنگ لاله پژوهشکده رانشگرهای فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران، تبریز، ایران
فلورا فروزش هیئت علمی- گروه ژنتیک، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
جمشید فضیلتی پژوهشگاه هوافضا
مهدی فکور دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
فمیدا فلاح رجب‌زاده
نوربخش فولادی هیئت علمی دانشگاه اصفهان
سجاد قاسملو گروه آموزشی و پژوهشی آیرودینامیک-دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
حجت قاسمی
مجتبی قاسمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
فرهاد قدک
بهمن قربانی واقعی دانشگاه علم و صنعت
سید محمد نوید قریشی پژوهشکده ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران
زهرا قطان کاشانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حامد کاشانی پژوهشگاه هوافضا
حمید کاظمی عضو هیئت علمی/ پژوهشگاه هوافضا - گروه حقوق هوافضا
قاسم کاهه عضو هیات علمی / پژوهشگاه هوافضا
کاوه کاوسی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
کیوان کبیری گروه سنجش دریایی دریایی موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
حدیثه کریمایی عضو هیئت علمی گروه علوم فضایی، پژوهشگاه هوافضا
حسن کریمی خواجه نصیر
روح اله کریمی گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تفرش
رامین کمالی مقدم پژوهشگاه هوافضا
امیررضا کوثری دانشگاه تهران - علوم و فنون نوین - گروه مهندسی هوافضا
مریم کیانی علوم و فناوری فضایی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
فاطمه گران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علی اکبر گلرو
محمد گوهرخواه عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک
امیر لبیبیان کنترل
شیرین لطفی پناه دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید بهشتی
محمود مانی
محمد رضا مباشری گروه سنجش ازدور دانشگاه صنعتی خواجه نصیر/آزمایشگاه سنجش از دور خاوران مشهد
برات مجردی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت
کمال محامدپور
سهامه محبی استادیار، موسسه آموزش عالی آل طه، نانو بیوتکنولوژی
احمدرضا محرابیان شهید بهشتی
سید حسین محسنی ارمکی استادیار، مجتمع دانشگاهی برق والکترونیک مالک اشتر
پرویز محمد زاده عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
علیرضا محمدی پژوهشگاه فضایی ایران
لیلا محمدی طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات- پژوهشکده فناوری ارتباطات - گروه ارتباطات ماهواره ای
میثم محمدی امین علوم و فناوری فضایی پژوهشگاه هوافضا
هادی محمودی دانشگاه شهید بهشتی
روزبه مرادی دینامیک پرواز، کنترل پژوهشگاه هوافضا
مسعود مرادی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
کریم مظاهری دانشکده مهندسی هوافضا شریف
احسان معانی مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
محمد معماریان گروه مخابرات میدان (مایکروویو و فوتونیک)، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف
البرز معنوی
سید البرز معنوی
محمد باقر ملائک دانشکده هوافضا دانشگاه شریف
مریم ملک زاده دانشگاه اصفهان
محمدجواد منتظری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمهدی موسوی بادجانی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید کمال الدین موسوی مشهدی
فاطمه موسوی مهدی آبادی پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران
مهران میرشمس صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا میرفخرایی گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی
حسن ناصح استادیار - گروه علوم فضایی
محمد ندافی پور میبدی پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشکده سامانه‌های ماهواره‌ای
مهران نصرت اللهی دانشگاه مالک اشتر
شیوا نصیرایی دانشکده فیزیولوژی, دانشگاه شهید بهشتی
شیوا نصیرایی مقدم بخش ناباروری بیمارستان شهریار و گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
مهرزاد نصیریان
ابوالقاسم نقاش دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد مهدی نمازی زیر ساخت ها (آزمایشگاه‌ها، سنسورها، نرم‌افزارها و..)، علوم و فناوری فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد نوابی Shahid Beheshti University
حسین نواده توپچی مرکز مطالعات استراتژیک
حمید نوروزی
سحر نوری
محمدعلی نوریان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده هوافضا گروه سازه
امیر علی نیکخواه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی هادی دولابی - هوافضا
سیدمحمد هاشمی عضوهیات علمی، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی
سید مجتبی‌ هاشمی دولابی محقق/سازمان
سید حامد هاشمی مهنه پژوهشکده سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه فضایی ایران
محمد جواد ولدان زوج
اسماعیل ولی زاده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی