داوران

 

نام داور سمت / سازمان
احسان ابراهیمی هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا ابراهیمی دانشکده خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده هوافضا
مسعود ابراهیمی کچویی دانشکده مکانیک تربیت مدرس
سهراب احمدی پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی دانشگاه تبریز
امیرحسین آدمی مدیر مرکز ماهواره و فضاپیما، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سعید ایرانی
نیما اسدیان
مصطفی اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی
کاظم ٍاسماعیل‌پور دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دانشکده مکانیک، مدیر گروه
رضا اسماعیل زاده صنعتی مالک اشتر - هوافضا
سید مجید اسماعیلی فر هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر مکانیک پرواز وکنترل
ابراهیم افشاری استاد دانشکده مکانیک دانشگاه اصفهان
مرتضی آقایی دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت/الکترونیک قدرت دانشگاه صنعتی شریف
فتح الله امی دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مکانیک
محمد علی امیری آتشگاه عضو هیات علمی دانشگاه تهران
الهام امین‌زاده
مهدی آهنگر استادیار گروه مهندسی هوافضا / دانشگاه شهید بهشتی
علی رضا با صحبت نوین زاده عضو هیئت علمی
حسین بلندی دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن بهرامی
ایمان بهمن جهرمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا
حمید پرهیزکار دانشگاه
سید حسین پورتاکدوست استاد
امیر مهدی تحسینی دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا تقی راد
محمود تلافی نوغانی پژوهشگاه هوافضا
فریبرز ثقفی دانشکده هوافضا دانشگاه شریف
میلاد جانعلی پور
مهدی جعفری دانشگاه
علی جعفر صالحی صنعت سامانه های فضایی صاایران
علی جعفرقلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده هوافضا
مهدی جعفری ندوشن عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید حمید جلالی نائینی
بهرام جلیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مهدی جمالی قهدریجانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رضا جمیل نیا دانشگاه گیلان دینامیک پرواز و کنترل
کمال جهانی دانشگاه تبریز - مهندسی مکانیک
محمدرضا جهان نما
زهرا حاج‌ابراهیمی
پدرام حاجی پور گروه ارتباطات ماهواره ای، پژوهشکده فناوری ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران
ویدا حجتی دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد دامغان
حمید حیدر
امین حسینی اصل
شهرام حسینی پناه هیات علمی
حلیمه حسن پور پژوهشگاه هوافضا
سید مصطفی حسینعلی پور دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدعلی حسینی کردخیلی دانشکده مهندسی هوافضا, دانشگاه صنعتی شریف
عبدالعلی حقیری هوافضا-دانشکده و پژوهشکده فنی مهندسی - دانشگاه امام جسین (ع)
محمد خیری
عبدالمجید خوشنود صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - مهندسی هوافضا
پریسا دهخدا
بیژن ذاکری دانشگاه نوشیروانی بابل
مهناز ذاکری دانشگاه خواجه نصیر
فائزه راثی
اصغر راست بود دانشگاه تبریز
جلیل آقا راشد محصل دانشگاه تهران
مجید رحیم زادگان گروه آموزشی منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
محمد رشتیان
بیژن رشیدیان
فریبا رضی پور پژوهشگاه هوافضا
داود رمش دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جعفر روشنی یان صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کامران رئیسی چرمکانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وجیهه زرین پور هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد دامغان
شهرام زرنشان
مهدی زکیانی رودسری عضوهیئت علمی پژوهشگاه هوافضا
سیدقاسم زمانی گروه آموزشی حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا زمانی
محمد سامانی
علی سامخانیان
محمدرضا سلطانی
محمدرضا سلیمی عضو هیات علمی/پژوهشگاه هوافضا
سعید شاخصی پژوهشگاه فضایی ایران
رضا شاه حسینی دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران
صدیقه شاه‌میرزائی جشوقانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار، دانشکده فنی، گروه مکانیک و هوافضا
علیرضا شریفی بخش سنجش از دور، گروه نقشه برداری، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمد علی شریفی دانشگاه تهران
مازیار شفایی روشنی دانشگاه تهران
محمد شفیعی دهج گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
ایمان‏ شفیعی نژاد استادیار پژوهشکده فضانوردی پژوهشکاه هوافضا
حسین شمسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید آرش شمس طالقانی عضو هیات علمی/پژوهشگاه هوافضا
سعید شمقدری علم و صنعت ایران - مهندسی برق
آرامش شهبازی
مجید شهروی علم و صنعت - فناوری های نوین
مرتضی شهروی مجتمع دانشگاهی هوافضا- دانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران
فاطمه صادقی کیا پژوهشگاه هوافضا
زهیر صبوحی پژوهشگاه هوافضا
سیدحسن صدیقی مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا صفدری نژاد استادیار گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداری دانشگاه تفرش
مریم صلواتی فر استادیار پژوهشگاه هوافضا
محمد طاهای ابدی
حجت طائی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد طیبی
شیما طبیبیان پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا طلایی مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن عابدی پژوهشگاه فضایی ایران
مصطفی عابدی دانشگاه شهید بخشتی - برق و کامپیوتر
محمدرضا عاروان عضو هیئت علمی/دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی عالمی رستمی پژوهشگاه هوافضا
نادیا عباس زاده طهرانی گروه کاربرد هوافضا در محیط زیست/ مرکز زیست فضا و محیط زیست/ پژوهشگاه هوافضا
فریدون عبداله میانجی سازمان انرژی اتمی ایران- مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور
حوری عدالت مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
مائده عربیان مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی
آزاده عزیزی هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر
امیرنادر عسکرپور
نیره عسگری گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان
میلاد عظیمی پژوهشگاه هوافضا- سامانه های فضانوردی- طراحی وسایل فضایی
میثم عفتی عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه گیلان
هادی علی اکبریان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پیمان علیپرست پژوهشگاه هوافضا
علیرضا علیخانی پژوهشگاه هوافضا ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
حامد علیصادقی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی هوافضا
امید غفاری دانشگاه زنجان، گروه نقشه‌برداری
مصطفی غیور دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد علی فارسی
حمید فاضلی عضو هیئت علمی
فرهاد فانی صابری دانشگاه صنعتی امیرکبیر - پژوهشکده علوم و فناوری فضا
محسن فتحی استادیار, دانشکده مهندسی هوافضا, دانشگاه صنعتی شریف
مهدی فتحی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - مجتمع دانشگاهی هوافضا
محمد فخرالاسلام دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
فواد فرحانی
مجتبی فرخ سازه هوایی
عظیم فرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سعید فرزانه دانشگاه تهران - مهندسی نقشه برداری
فرهاد فرهنگ لاله رئیس اداره امور پژوهشی و فناوری پژوهشکده رانشگرهای فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران، تبریز، ایران
فلورا فروزش هیئت علمی- گروه ژنتیک، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
جمشید فضیلتی پژوهشگاه هوافضا
مهدی فکور دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
فمیدا فلاح رجب‌زاده
نوربخش فولادی هیئت علمی دانشگاه اصفهان
حجت قاسمی
سجاد قاسملو گروه آموزشی و پژوهشی آیرودینامیک-دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
فرهاد قدک
بهمن قربانی واقعی دانشگاه علم و صنعت
سید محمد نوید قریشی پژوهشکده ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران
زهرا قطان کاشانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حامد کاشانی پژوهشگاه هوافضا
حمید کاظمی عضو هیئت علمی/ پژوهشگاه هوافضا - گروه حقوق هوافضا
قاسم کاهه عضو هیات علمی / پژوهشگاه هوافضا
کیوان کبیری گروه سنجش دریایی دریایی موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
حسن کریمی خواجه نصیر
روح اله کریمی گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تفرش
حدیثه کریمایی عضو هیئت علمی گروه علوم فضایی، پژوهشگاه هوافضا
رامین کمالی مقدم پژوهشگاه هوافضا
امیررضا کوثری دانشگاه تهران - علوم و فنون نوین - گروه مهندسی هوافضا
فاطمه گران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علی اکبر گلرو
محمد گوهرخواه عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک
امیر لبیبیان کنترل
محمود مانی
محمد رضا مباشری گروه سنجش ازدور دانشگاه صنعتی خواجه نصیر/آزمایشگاه سنجش از دور خاوران مشهد
برات مجردی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت
کمال محامدپور
سهامه محبی استادیار، موسسه آموزش عالی آل طه، نانو بیوتکنولوژی
احمدرضا محرابیان شهید بهشتی
سید حسین محسنی ارمکی استادیار، مجتمع دانشگاهی برق والکترونیک مالک اشتر
علیرضا محمدی پژوهشگاه فضایی ایران
لیلا محمدی مرکز تحقیقات مخابرات ایران - پژوهشکده فناوری ارتباطات گروه ارتباطات ماهواره ای
میثم محمدی امین پژوهشگاه هوافضا
پرویز محمد زاده عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
هادی محمودی دانشگاه شهید بهشتی
روزبه مرادی دینامیک پرواز، کنترل پژوهشگاه هوافضا
مسعود مرادی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
مهران میرشمس صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا میرفخرایی گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی
کریم مظاهری دانشکده مهندسی هوافضا شریف
احسان معانی مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
محمد معماریان گروه مخابرات میدان (مایکروویو و فوتونیک)، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف
البرز معنوی
سید البرز معنوی
محمد باقر ملائک دانشکده هوافضا دانشگاه شریف
مریم ملک زاده دانشگاه اصفهان
محمدجواد منتظری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمهدی موسوی بادجانی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید کمال الدین موسوی مشهدی
فاطمه موسوی مهدی آبادی پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران
حسن ناصح استادیار - گروه علوم فضایی
شیوا نصیرایی دانشکده فیزیولوژی, دانشگاه شهید بهشتی
شیوا نصیرایی مقدم بخش ناباروری بیمارستان شهریار و گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
مهرزاد نصیریان
مهران نصرت اللهی دانشگاه مالک اشتر
ابوالقاسم نقاش دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر علی نیکخواه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد نوابی Shahid Beheshti University
حسین نواده توپچی مرکز مطالعات استراتژیک
سحر نوری
محمدعلی نوریان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده هوافضا گروه سازه
حمید نوروزی
مصطفی هادی دولابی - هوافضا
سید مجتبی‌ هاشمی دولابی محقق/سازمان
سید حامد هاشمی مهنه پژوهشکده سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه فضایی ایران
محمد جواد ولدان زوج
اسماعیل ولی زاده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی