نویسنده = مهران نصرت الهی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی کارایی یک پرتابگر با سیستم پیشرانش غیرتوربوپمپی مبتنی بر تحلیل چند موضوعی (MDA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

حانیه اسحاق نیا؛ مهران نصرت الهی؛ امیرحسین آدمی


2. طراحی مفهومی بهینه چندموضوعی پرتابگر مبتنی بر سیستم‌های پیشرانش غیر توربوپمپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

حانیه اسحاق نیا؛ مهران نصرت الهی؛ امیرحسین آدمی؛ هادی دستوری


3. طراحی سیستم پیشرانش دومولفه‌ای یک طبقه فوقانی با الگوریتم PSO هیبریدی چندهدفه

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-16

مهران نصرت الهی؛ محمد فاتحی؛ امیرحسین آدمی


4. ارائه فرآیند طراحی و ساخت کن ست ARTA در مسابقات بین المللی CANSAT ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 61-75

حانیه اسحاق نیا؛ امیرحسین آدمی؛ مهران نصرت الهی؛ سجاد خیرخواه؛ شیوا امامی؛ سید علی سعادتدار؛ نرگس افسری؛ خشایار مشهدی؛ منصور حضوری


6. طراحی مدارگرد سوخت جامد در انتقال بهینة فضایی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394

مهران نصرت الهی؛ علیرضا نوین‌زاده؛ مصطفی ذاکری


7. طراحی مشارکتی بلوک انتقال مداری در محیط بهینه‌سازی و همگراییچندگامه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393

مهران نصرت الهی؛ علیرضا باصحبت نوین‌زاده؛ مصطفی ذاکری؛ ولی بمانی؛ یزدان عمادی‌نوری