مجله علوم و فناوری فضایی،، یک نشریه فصلی با داوری دوسوکور (ناشناس) است که در موضوعات مناسب مهندسی فضا، تابش فضایی، پیشرانه فضایی، کنترل، هدایت، دینامیک، ساختار، قانون فضا، گردشگری فضایی و مدیریت فضا مرتبط است. علوم و فناوری فضایی نشریه ای با دسترسی آزاد است. این نشریه هیچ هزینه ای برای پردازش مقله (دریافت، بررسی و چاپ مقاله) دریافت نمی کند. دسترسی مخاطبان به دانلود مقالات این نشریه آزاد است.

ملاحظات اخلاقی نشریه

نشریه علوم و فناوری فضایی، با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در نشر (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تعهدات نویسندگان و منشور اخلاقی انتشار مقاله بر اساس قوانین و دستورالعملهای کمیته اخلاق نشر، می توانید به این صفحه مراجعه نمایید:  https://publicationethics.org/guidance/Guidelines

منشور اخلاقی نشریه به طور کامل در صفحه اخلاق نشر نشریه بیان شده است: http://jsst.ias.ir/journal/process?ethics

در این بخش تعهدات و مسئولیت های اخلاقی که متوجه نویسندگان می باشد ارائه شده است:

 مسئولیت ها و تعهدات نویسندگان

 • لازم است در نگارش مقالات اصول اساسی نگارش و پژوهش رعایت شده باشد و مقالات باید بر اساس فرمت نشریه نگارش و تنظیم شوند.
 • نویسندگان توجه داشته باشند که مقاله ارسال شده به این نشریه، نباید به طور همزمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد. در صورتی که خلاف این مطلب اتفاق بیفتد، بدیهی است که نشریه در رد مقاله و یا برخورد متناسب بر اساس قوانین و ضوابط اخلاق نشر آزاد است.
 • تمامی نویسندگان پیش از ارسال مقاله باید راهنمای نویسندگان و شرایط و ضوابط ارسال مقاله در این نشریه را مطالعه نمایند.
 • نویسنده مسئول مقاله، باید موافقت و آگاهی سایر نویسندگان همکار از ارسال مقاله در این نشریه را از طریق فرم تعهد نویسندگان تأیید و ارسال نماید.
 • تمامی نویسندگانی که نام آنان در مقاله و در فرم تعهدنامه ذکر شده است باید در نگارش و تدوین مقاله مشارکت داشته باشند.
 • تقدیر و تشکر و وابستگی سازمانی نویسندگان در مقاله آورده شود و هرگونه مغایرت منافع بین نویسندگان و یا سازمان‌ها ذکر‌ شود.
 • برای پایداری و توسعه فرایند داوری تخصصی، از نویسندگان واجد شرایط دعوت می شود در فرایند داوری تخصصی سایر مقالات این نشریه مشارکت نمایند (درخواست باید به صورت مکاتبه با ایمیل و با ارسال رزومه به سردبیر نشریه اعلام گردد).
 • لازم است نویسندگان به طور شفاف حامی مالی پژوهش (در صورت وجود) را گزارش نمایند.
 • نویسندگان وظیفه دارند در صورتی که در مقاله منتشر شده خود به اشتباه یا مطلب نادرستی پی بردند، مراتب را در اسرع وقت به اطلاع سردبیر جهت اصلاح یا بازپس گیری مقاله، برسانند.
 • تمامی نویسندگان باید بدانند که مقالات ارسالی به این نشریه جهت جلوگیری از تخلفات علمی، توسط نرم افزار مشابهت یاب، بررسی می شوند.
 • نویسندگان باید به تمامی منابعی که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از آن ها استفاده کرده اند، به نحو صحیح و مناسب استناد نمایند.