نوع داوری 

در فصلنامه علوم و فناوری فضایی برای داوری مقالات از فرآیند بررسی دوسو کور (ناشناس) استفاده می­شود. به‌طوری که داور هویت نویسنده را نمی­داند و بالعکس. دست‌اندرکاران نشریه تمام سعی و تلاش خود را دارند حداکثر در سه ماه، اولین پاسخ پس از داوری مقاله را به نویسنده مسئول مقاله اعلام کنند. 

 

فرآیند پذیرش اولیه و داوری مقالات

الف) ثبت نام و ارسال مقاله
1- ثبت نام در سامانه:

- اطلاعات مقاله اعم از عناوین فارسی و انگلیسی،

- درج چکیده و واژه‌های کلیدی به فارسی و انگلیسی،

- درج اسامی و مشخصات کامل نویسنده (گان) مقاله به فارسی و انگلیسی

توجه: ترتیب نام و مشخصات فردی نویسنده(گان) و متن مقاله باید با هم مطابقت داشته باشند.

2- ارسال فایل:

- تکمیل و ارسال فرم‌های تعارض منافع و اصالت مقاله،

- ارسال فایل word مقاله کامل، بدون نام نویسنده(گان)

- ارسال مشخصات نویسنده‌(گان) به صورت فایل جداگانه

- الزام ارسال خلاصه مبسوط انگلیسی مقاله به صورت word و PDF

توجه: درصورت نداشتن فایل word مقاله و خلاصه مبسوط انگلیسی مقاله در فرایند داوری قرار نمی‌گیرد یا به نویسنده بازگردانده می‌شود.

نکته مهم: در راستای نمایه‌شدن فصلنامه در پایگاه‌های بینالمللی ارسال خلاصه مبسوط انگلیسی (Extended Abstract) همراه با ارسال فایل word مقاله کامل طبق فرمت تعیین شده در بخش نویسندگان الزامی است.

ب- داوری دوسو کور (به طور متوسط تا سه ماه)

مقالاتی که در مرحله بررسی اولیه رد نشوند، با حفظ محرمانه بودن و بدون نام نویسندگان، طی مراحل زیر برای داوران حرفه­ ای ارسال می­ شوند:

1- بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر

سردبیر نشریه، مقاله ارسالی را در مدت زمان سه روز کاری از نظر تطبیق با چهارچوب نشریه (محور موضوعی، به روز بودن مطالب، فرمت و نگارش , ...) بررسی می‌کند. این بررسی در سه حالت زیر است: 

- چنانچه با حوزه موضوعی نشریه مغایرت داشته باشد عدم پذیرش مقاله به نویسنده ارسال می شود.

- چنانچه حوزه موضوعی مرتبط باشد ولی با فرمت نشریه مغایرت داشته باشد برای اصلاح به نویسنده بازگردانده می شود.

- چنانچه مقاله ارسالی از نظر موضوعی و فرمت نگارشی مورد تأیید سردبیر باشد، برای تعیین داور به دبیر تخصصی ارسال می‌شود.

2- مشابهت‌یابی مقالات فارسی

به منظور جلوگیری از سرقت ادبی و نیز پیروی از اخلاق نشر، مقالات فارسی با استفاده از نرم‌افزار مشابهت‌یاب (همانندجو) بررسی می‌شود. شایان ذکر است چنانچه مقاله‌ای درصد مشابهت آن بالاتر 10% از استانداردهای ملی و بین‌المللی باشد به نویسنده عودت داده می‌شود و از پذیرش مجدد مقاله نیز معذور است.

3- مشابهت‌یابی مقالات انگلیسی

مقالات انگلیسی نیز با استفاده از نرم‌افزار مشابهت‌یاب iThenticate ، Turnitin بررسی می‌شود. شایان ذکر است چنانچه مقاله‌ای درصد مشابهت آن بالاتر از 10% از استانداردهای ملی و بین‌المللی باشد به نویسنده عودت داده می‌شود و از پذیرش مجدد مقاله معذور است..

4- ارسال مقاله به دبیر تخصصی توسط سردبیر

تعیین حداقل سه داور توسط دبیرتخصصی حداکثر در سه روز

پ) ارسال به داوران
    1. ارسال مقاله به سه داور دارای تخصص در زمینه مقاله (ظرف یک روز کاری)
    2. داوری مقاله و ارسال نظرات همراه با تکمیل فرم ارزیابی داوران به نویسنده، و نظرات سردبیر به منظور ارتقا و ادیت مقاله به نویسنده (حداکثر 2 تا 3 ماه)
ت) تصمیم گیری اولیه براساس نظر داوران

با توجه به پیشنهاد داوران در ارزیابی مقاله، تصمیم اولیه بر اساس یکی از موارد زیر اتخاذ خواهد شد:

1- در صورت رد مقاله توسط دو نفر از سه داور منصوب، مقاله از فرآیند پذیرش مجله حذف و به نویسنده اطلاع داده خواهد شد.

2- در صورت قبولی مقاله توسط دو داور، مقاله در مرحله پذیرش نهایی خواهد بود.

3- در صورت درخواست داوران برای بازنگری کلی یا جزئی مقاله، مقاله برای بازبینی به نویسندگان بازگردانده می‌شود.

4- در صورتی که داوران در زمان مقرر مقاله را ارزیابی نکردند یا داوری آنها در راستای ارتقای مقاله نبود، داور/ داوران جدید تعیین می ­شود و روند بررسی ادامه می‌یابد.

5-  نظرات داوران توسط سردبیر ارزیابی و تصمیم اولیه گرفته خواهد شد (یک هفته)

6- در صورت نیاز به بازنگری مقاله، نظرات داوران برای نویسندگان ارسال خواهد شد.

7- ارائه نسخه اصلاح شده مقاله و پاسخ به نظرات داوران توسط نویسندگان (دو هفته)

8-  در مواردی که داوران درخواست دور دوم داوری را داشتند، مقالات برای ارزیابی نسخه جدید مقاله (10 روز) برای داور ارسال می‌شود. در غیر این صورت، سردبیر نسخه اصلاح شده مقاله را با نظرات داوران تطبیق خواهند داد.

9- نتیجه نهایی با نظر سردبیر و در مجمع اعضای هیئت تحریریه نشریه

10- در صورت پذیرش نهایی، ارسال گواهی پذیرش از طریق سامانه به نویسنده مسئول

11- در صورت عدم پذیرش مقاله، اعلام از طریق سامانه به نویسنده مسئول

12- در صورت پذیرش، فرآیند ویراستاری و صفحه آرایی آغاز می‌شود. (10 روز کاری)

توجه: با توجه به شرایط مقاله و چگونگی دریافت نظرات داوران، ممکن است مدت زمان ارزیابی و تعیین تکلیف مقاله بیشتر از زمان اعلام شده (دو ماه) شود.

ث) ویرایش و صفحه آرایی

1- ویرایش و صفحه آرایی پس از پذیرش نهایی مقاله

2- ارسال مقاله به نویسنده مسئول به منظور تأیید نهایی مقاله از نظر، ترتیب نام نویسندگان، مشخصات نویسندگان، متن مقاله، شکلها، جدولها و غیره

 ج) انتشار مقاله
  • قرارگرفتن مقاله در فهرست مقالات آماده انتشار
  • انتشار مقاله در شماره های نشریه
  • زمان انتظار برای چاپ مقاله بستگی به تعداد مقالات پذیرفته شده دارد.

توجه:  پس از تکمیل مقالات هر جلد، همه مقالات با فرمتهای PDF و XML به‌صورت رایگان در سایت مجله قابل دانلود است. 


فلوچارت فرایند بررسی مقاله در نشریه علوم و فناوری فضایی