طراحی هدایت و کنترل یکپارچه‌ با ترکیب روش‌های کنترل مد لغزشی و گام به عقب

رضا یاوری؛ ایمان محمدزمان؛ محمدرضا عاروان

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 39-50

چکیده
  در این مقاله، طراحی هدایت و کنترل یکپارچه با ترکیب روش‌های‌ کنترل مد لغزشی و گام به عقب صورت گرفته است. این روش برخلاف روش‌های سنتی موجود با تلفیق معادلات سینماتیکی و دینامیکی و استخراج یک فضای حالت یکه به‌صورت مدل‌سازی یکپارچه، با مسئلة طراحی هدایت-کنترل به‌صورت یک تک حلقه برخورد می‌کند. روش فوق در مقابل نامعینی‌های ناشی از مدل ...  بیشتر