کنترل فعال ماهوارة هوشمند تحت بارهای حرارتی

عماد آزادی؛ سید احمد فاضل زاده؛ محمد آزادی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 43-51

چکیده
  در این مقاله، ماهواره­ای متشکل از یک هاب و دو پانل انعطاف­پذیر، در حال چرخش در مداری به دور زمین، در نظر گرفته شده­است. هر یک از پانل‌ها یک تیر اویلر برنولی فرض شده است که تحت بارهای حرارتی قرار دارند. ماهواره با سرعت زاویه­ای ثابت به دور زمین می­چرخد و همچنین مانوری نیز به دور خود دارد. بر اثر این چرخش و همچنین بارهای حرارتی، ...  بیشتر