کاهش ابعاد آنتن هلیکال برای مأموریت های فضایی

فاطمه صادقی کیا؛ علی کرمی هردستانی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 55-59

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی اثرات قطر صفحه زمین آنتن هلیکال مود محوری بر مشخصات تشعشعی آنتن است. بررسی­ها نشان می­دهند که انتخاب مناسب نسبت قطر صفحه زمین نسبت به قطر هلیکس می­تواند مصالحه­ای منطقی میان عملکرد مطلوب آنتن و جرم آن برقرار نماید. تحلیل­های عددی نشان می­دهند که این نسبت برابر با 5/1 است. نتایج این پژوهش نشان می­دهند ...  بیشتر