نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای هوافضا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 مدیر مرکز ماهواره و فضاپیما، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

بلوک‌های انتقال مداری وظیفه‌ی انتقال ماهواره‌ها از مدار پارکینگ به سایر مدارهای هدف را دارند، در این مقاله به طراحی چند موضوعی بهینه یکی از مهم‌ترین زیر سیستم‌های آن یعنی زیرسیستم پیشرانش و از نوع دومؤلفه‌ای مایع، به‌صورت چندهدفه مبتنی بر حداقل جرم و حداکثر ضربه مخصوص پرداخته شده و درنهایت به مقایسه هزینه‌ای آن نیز اشاره‌ای گردیده است. برای ترکیب‌های NTO (اکسید نیتروژن) به‌عنوان اکسیدانت و سوخت‌های UDMH ، MMH ، Hydrazine و RP-1 (کراسین-نوع1) و برای سازه‌های معمول مورد استفاده در این سیستم‌ها طراحی و بهینه‌سازی توسط الگوریتم ازدحام ذرات (PSO ) هیبریدی چند هدفه صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design of an Upper Stage Propulsion System by Multi Objective Hybrid PSO

نویسندگان [English]

  • Mehran Nosratollahi 1
  • Mohammad Fatehi 2
  • Amirhossain Adami 3

1 Department, of Aerospace University Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

2 PhD Candidate, Shahid Beheshti University, Aerospace Department, Tehran, Iran

3 Satellite & AMP; AMP; LV center, Aerospace Department, Malek Ashtar University of Technology, Tehran. IRAN

چکیده [English]

Orbital transfer blocks has the task of transferring satellites to objective orbits from parking orbit. In this paper, Attention will be given to multidisciplinary optimal design of the propulsion system of two liquid component which is one of the most important subsystems of Orbital transfer blocks. Designing with multi objective bipropellant system, based on minimum total mass and maximum Isp, and at the end mentioned to costs and compared. For combinations of NTO as Oxidizer and fuels which are: UDMH, MMH, Hydrazine and RP-1 then for usual structures that utilized in this systems, design and optimization occurred by multi objective hybrid Particle Swarm Optimization (PSO) algorithms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Upper Stage
  • System Design
  • Bi-propellant Propulsion System
  • Hybrid PSO Algorithms