نویسندگان

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

طراحی فضاپیمای سرنشین‌داری که قابلیت حمل یک تا دو سرنشین را به مدارهای پایینی زمین داشته باشد، مستلزم طی مراحل گوناگون طراحی و داشتن اطلاعات فنی از فضاپیماهای توسعه‌یافته از این دست است. در الگوریتم ارائه شده در این مقاله، مراحل طراحی مفهومی فضاپیمایی با نام “دوستی” در قالب قدم‌هایی یک به یک طی می‌شود. ابتدا پروفایل مأموریت با توجه به نیازهای داخلی و مرور مأموریت‌های فضاپیماهای گروه هدف استخراج و بر اساس آن نیازمندی‌های سطح سیستم تعیین می‌شود. سپس، با بهره‌گیری از مدل‌های آماری و به‌کارگیری دیدگاه سیستمی، ویژگی‌های کلی فضاپیمای دوستی و مشخصات جرمی و ابعادی آن استخراج می‌شود. نتایج حاصل از طراحی زیرسیستم‌های اصلی فضاپیما که با به‌کارگیری روش‌های مهندسی و بهره‌برداری از مدل‌های‌ آماری و پارامتری انجام گرفته در مرحلة بعد اعلام می‌شود. آنگاه، طرح حاصل، سبک و سنگین می‌شود تا اصلاحات مورد نیاز در سطح سیستم اعمال شود. ویژگی‌های فضاپیما با نمونه‌های آماری صحت‌سنجی و در پایان، طرح نهایی فضاپیمای دوستی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual Design Algorithm of Dousti Manned Spacecraft

نویسندگان [English]

  • مهران میرشمس
  • لیلا خلج‌زاده

چکیده [English]

To design a manned spacecraft carrying one to two crews to the low Earth orbits, design phases should be completed in various levels. It also needs to gather manned spacecrafts technical data which is developed in the same category. In the system design algorithm presented in this paper, the conceptual design sequences of a manned spacecraft named Dousti is accomplished systematically.

First of all, in accordance with a target group of manned spacecrafts’ mission, Dousti’s mission profile is defined and system level requirements are recognized. User’s requirements are also considered in the mission profile and subsequently in system level requirements.

General characteristics of Dousti spacecraft as well as its mass and dimensional features are derived in the next step. Statistics and parametric models are systematically applied in design sequence. Then, final characteristics of the spacecraft’s main subsystems designed through engineering methods and applying parametric models are introduced.

Afterwards, resulting characteristics of the spacecraft are traded off to reform and then validated by statistics and parametric models to present the final plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • manned spacecraft
  • Conceptual design
  • system design
  • design algorithm
  • manned spacecraft mission profile
  • design requirements