نویسندگان

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

هدف از این مقاله معرفی مفهوم طراحی بهینة نامعین یا طراحی بهینه در حضور عدم قطعیت بر مبنای فعالیت‌های تحقیقاتی صورت گرفته در دو دهة اخیر است. بدین منظور پس از بیان مقدمه‌ای در مورد عدم قطعیت‌ها، تعریف عدم قطعیت و روش‌های مد‌‌‌ل‌سازی عدم قطعیت‌ها بیان شده‌اند. پس از آن روش مقابله با عدم قطعیت‌ها در طراحی سنتی تشریح شده است. در ادامه به اهمیت توجه به عدم قطعیت‌ها در طراحی سیستم‌های امروزی پرداخته شده و نمونه‌های مختلفی از مزایای آن در پروژه‌ها و شرکت‌های مختلف بیان می‌شود. قسمت سوم، به معرفی روش‌های تحلیل بازه، منطق فازی و تحلیل احتمالی که در تحلیل عدم قطعیت‌ها کاربرد دارند، اختصاص دارد. در ادامه دو دسته کلی مسائل طراحی نامعین، یعنی مسائل طراحی بهینة مقاوم و طراحی بهینه بر مبنای قابلیت اطمینان مورد بررسی قرار می‌گیرند. بخش بعد به معرفی کاربردهای موضوعی روش‌های طراحی نامعین و تحقیقات روز دنیا در این زمینه می‌پردازد. در نهایت چالش‌ها و چشم‌انداز روش‌های طراحی نامعین بیان می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on Nondeterministic Optimal Design and Its Applications in the Aerospace Industry

نویسندگان [English]

  • جعفر روشنی یان
  • مسعود ابراهیمی
  • علی اصغر بطالبلو

چکیده [English]

The purpose of this paper is introducing the concept of nondeterministic optimal design or optimal design in the presence of uncertainty based on researches done in the past two decades. Therefore, after an introduction about uncertainty, the uncertainty and uncertainty modeling techniques are described. After that, thetraditionalmethodof dealingwith uncertaintyin thedesignis described. The importance of paying attention to the uncertainty and its benefits for different projects and companies is described. The third section is dedicated to introducing the methods of interval analysis, fuzzy logic and probability analysis, which are used in the analysis of uncertainty.The two general categories of nondeterministic design problems, the robust optimal design and reliability-based optimal design are reviewed. The next section introduces the application of nondeterministic design methods in the different disciplines and recent researches in the world on this topic. Finally, future aspects and challenges of the nondeterministic design are addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multidisciplinary design optimization
  • robust design
  • design reliability