نویسندگان

چکیده

اخیراً تمایل به استفاده از ماهواره‌های کوچک به دلیل هزینة پایین، سرعت بالا و سادگی فرایند طراحی، ساخت و پرتاب، در مأموریت‌های فضایی افزایش پیدا کرده است. در برخی از این مأموریت‌ها به دلیل وظایف محوله نیاز به مانورهای سریع بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله تست پایداری وضعیت شبیه‌ساز سه درجه آزادی میکروماهواره واکنش سریع - مجهز به ژایروهای کنترل ممان تک‌جیمبال با آرایه هرمی- ارائه شده است. در تست پایداری وضعیت راهبردی کنترلی LQRبه کارگرفته شده‌است، به طوری‌ که نسبت به سایر روش‌ها به دلیل نیاز نداشتن به قانون هدایت برتری دارد. شبیه‌ساز حاضر امکان تست قوانین مختلف کنترلی را با استفاده از عملگرهای ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال فراهم می‌آورد. در این کار، ابتدا پس از ذکر اهمیت موضوع، عملگرهای ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال و شبیه‌ساز ماهواره معرفی و مشخصات فنی آنها ذکر شده است، راهبردهای کنترلی بر روی شبیه‌ساز پیاده‌سازی شده، تست‌های پایداری وضعیت انجام و نتایج حاصل از تست‌های عملی ارائه و مورد بررسی قرار می‌گیرند. نتایج بیانگر پایداری وضعیت مناسب شبیه‌ساز با وجود گشتاورهای اغتشاشی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attitude Stability Testing of an Agile Satellite Simulator with Single-Gimbal Control-Momentum-Gyros

نویسندگان [English]

  • علیرضا آقالاری
  • جواد طیبی
  • احمد کلهر

چکیده [English]

Recently, many space missions have been using small satellites, because small satellites are easier and faster to develop and thereby, provide increased launch opportunities. Some of these missions include tasks that required agile maneuvers. In this paper, attitude stability testing of an agile three-degree-freedom micro-satellite simulator – which is equipped with a pyramid arrangement of single-gimbal control-moment gyros (SGCMGs) – is presented. In the attitude stability testing, the local quadratic regulator (LQR) control strategy is used, which has superiority to other approaches due to its independence of using steering law. This simulator allow to test different control laws by using SGCMGs. In this work, after introducing the actuator and satellite simulator and using the control strategy in the simulator, the attitude stability testing is performed and then, the experimental results are presented and discussed. The results show the attitude stability of the simulator which is exposed to the disturbing toques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude control
  • Agile satellite simulator
  • Single
  • gimbal control moment gyro
  • Singularity condition
  • Local quadratic regulator