نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و مدعو پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی پردیس فارابی و مدعو پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

چکیده

امروزه یکی از دغدغه های اصلی کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) و زیرکمیته های آن، مساله نظامی گری در حقوق فضا است. کشورهای برتر فضایی همچون ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین به دلیل بهره گیری از ادوات نظامی پیشرفته فضایی بر این نگرانی افزوده اند. بنابراین جامعه جهانی باید برای حل این معضل به دنبال راهکارهای مطلوب و عملی بگردد تا از نظامی گری و ایجاد مسابقه تسلیحاتی در فضا جلوگیری به عمل آورد. بر این مبنا مقاله حاضر سعی دارد تا با واکاوی استفاده نظامی از فضا و اسناد حقوقی و تبیین نظام قراردادی و عرفی حاکم بر معاهدات فضا به بررسی ممنوعیت های نظامی حاکم بر فعالیت های فضایی در جهت منع اینگونه فعالیت ها در فضای ماورای جو بپردازد و با بررسی برخی از تسلیحات فضاپایه با کاربرد دوگانه؛ به تحلیلی توصیفی پرداخته و جنبه های ناروای استفاده نظامی از فضا را بیش از پیش آشکار سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Military use and arms race in space from the perspective of international law

نویسندگان [English]

  • Negar Mofakham Naser Eslami 1
  • Ahmad Momeni rad 2
  • Seyed Ahmad Tabatabai 3

1 PhD student in Public International Law at Aras International Campus, University of Tehran

2 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science & Invited faculty member of Aras International Campus, University of Tehran

3 Assistant Professor, Farabi Campus faculty member & Invited faculty member of Aras International Campus, University of Tehran

چکیده [English]

Today, one of the main concerns of the Committee for the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS) and its subcommittees is the issue of militarization in space law. Top space countries such as the United States, Russia and China have added to this concern by using advanced space military equipment. Therefore, the international community must look for desirable and practical solutions to solve this problem in order to prevent militarization and the creation of an arms race in space. Based on this, the present article tries to investigate the military prohibitions governing space activities in order to prohibit such activities in outer space by analyzing the military use of space and legal documents and explaining the conventional and customary system governing space treaties and by examining some dual-use space-based weapons; Conduct a descriptive analysis and reveal more about the negative aspects of the military use of space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space Law
  • Arms race
  • Space Militarization
  • Conventional and Customary System
  • Space Weapons