نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا، قزوین، ایران

2 گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مالک‌اشتر، تهران، ایران

3 گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30699/jsst.2023.394903.1439

چکیده

در این پژوهش پاسخ دینامیکی یک ماهواره مکعبی 12واحدی (20×20×30 سانتی‌متر) در شرایط پرتاب برای سه پیکربندی بررسی شده است. به‌رغم وجود یک طرح موفق برای این ماهواره، با الزام افزودن یک پایه آداپتور به‌منظور نصب روی یک آداپتور استاندارد، طراحی سازه‌ای ماهواره برای سازگاری مودال با پرتابگر اصلاح گردیده که مبتنی‌بر 3 راهکار: اعمال تغییرات هندسی روی سازه، تغییر گستردگی نقاط برای بهبود قیود اتصال به پرتابگر، و تغییر چیدمانی داخلی اجزای سامانه با رعایت استانداردها و اصول سازگاری و هم‌نشینی بود. براین‌پایه، به‌جز افزودن پایه آداپتور و اندک تغییراتی در صفحات جداکننده، یک تیرک محوری به ماهواره اضافه گردیده که باعث تغییر چیدمانی داخلی از جمله دو نیم شدن تانک سوخت (با کاهش گنجایش 595 سانتی‌مترمکعب) گردیده است. به‌رغم افزایش 370 گرمی جرم کل، بسامدهای طبیعی سامانه بدون نیاز به طراحی مجدد به‌اندازه کافی افزایش یافته و تداخل بسامدی با طیف بسامدی پرتابگر وجود نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural Design Modification of a CubeSat Regarding Modal Compatibility for Launching by Vega C Launcher

نویسندگان [English]

  • Mohammad Haji Jafari 1
  • Afshin ValiMohammad 2
  • Mahsa Mahdavi 3

1 Buein Zahra Technical University, Qazvin, Iran

2 Aerospace Group, Technical and Engineering Faculty, Malek-e Ashtar University, Tehran, Iran

3 Aerospace Group, Technical and Engineering Faculty, University of Tehran, ,Iran

چکیده [English]

In this research, the dynamic response of a U-12 CubeSat (20x20x30 cm) is investigated for three configurations during the launch conditions. Despite the existence of a successful design for this satellite, adding a mount to install on a standard adapter, the structural design of the satellite has been modified for modal computability with the launcher., which is based on 3 general approaches: to apply geometric changes to the structure, changing the extent of the points to improve the limitations of connecting to the launcher, and rearranging the internal system components regarding the standards and principles of compatibility and proximity. Therefore, more than the addition of the adapter mount and a few changes in the separating plates, a spire has been added to the structure, which has caused a change in the internal arrangement, including the halving of the fuel tank (by reducing the capacity of 595 cubic centimeters). Despite the increase of 370 grams of total mass, the natural frequencies of the system have been increased enough without the need for redesign and there will be no frequency interference with the frequency spectrum of the launcher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modal Analysis
  • Design Modification
  • CubeSat
  • Modal Compatibility