نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه مهندسی هوافضا-دانشکده فناوری های نوین و مهندسی هوافضا-دانشگاه شهید بهشتی-تهران-ایران

10.30699/jsst.2023.1445

چکیده

یکی از حسگرهای تعیین وضعیت برای فضاپیما حسگر ستاره است. محاسبة وضعیت توسط حسگر ستاره شامل چندین گام است: پردازش تصویر، شناسایی ستاره، جستجو در پایگاه‌داده و پیاده‌سازی الگوریتم تعیین وضعیت. این مقاله به تحلیل و بهبود الگوریتم شناسایی ستاره مبتنی‌بر تجزیة مقدار تکین می‌پردازد. به‌منظور بهبود نتایج شناسایی، اصلاحاتی در الگویتم‌ انجام شده است. همچنین، تحلیل و شبیه‌سازی به‌منظور بررسی تأثیر ابعاد میدان دید و تعداد ستارگان مورد استفاده بر نتایج شناسایی و نرخ مجموعه‌های تکراری در پایگاه‌داده ارائه شده است. علاوه‌بر این، شناسایی به‌عنوان یک فرآیند دو مرحله‌ای براساس مقادیر و بردارهای تکین درنظرگرفته شده است. نتایج، برتری الگوریتم بهبود یافته در افزایش نرخ شناسایی و کاهش نرخ مجموعه‌های تکراری در پایگاه‌داده را نشان می‌دهد. نرخ شناسایی الگوریتم بهبود یافته در میدان‌های دید 〖۱۰〗^°×〖۱۰〗^° و 〖۱۲〗^°×〖۱۲〗^°، همواره بالاتر از ٪97 است. شبیه‌سازی‌ها براساس کاتالوگ ستاره‌ای هیپارکوس برای ستارگان روشن‌تر از قدر 5/6 و با استفاده از نرم‌افزار متلب انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and improvement of star identification algorithm based on singular value decomposition for star sensor

نویسندگان [English]

  • Alireza toloui 1
  • Mona Zahednamazi 2

2 aerospace engineering department_new technologies and aerospace engineering faculty- Shahid beheshti university-Tehran-Iran

چکیده [English]

One of the attitude sensors for the spacecraft is the star sensor. The attitude calculation by the star sensor includes several steps: image processing, star identification, database search, and implementation of the attitude determination algorithm. This paper presents analysis and improvements on the star identification algorithm based on singular value decomposition. To improve the identification results, modifications have been made to the algorithm. Also, analysis and simulation are presented to investigate the effect of field of view dimensions and the number of stars used on the identification results, and the rate of duplicate sets in the database. In addition, identification has been considered a two-step process based on singular values and vectors. The results show the superiority of the improved algorithm in increasing the identification rate and reducing the rate of duplicate sets in the database. The identification rate of the improved algorithm in 〖10〗^°×〖10〗^° and 〖12〗^°×〖12〗^° fields of view dimension is always more the %97. The simulations were performed based on the Hipparcos star catalog for stars brighter than magnitude 6.5 and using MATLAB software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Star Sensor
  • Star Identification
  • Singular Value Decomposition
  • Lost-in-space identification Algorithm