نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دکتری، پژوهشگر

2 استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

10.30699/jsst.2023.400617.1447

چکیده

دستیابی به فناوری‌های نوین با قابلیت اطمینان بالا، همراه با کاهش هزینه و زمان چرخه طراحی، یکی از مهمترین چالش‌های صنایع پیچیده می‌باشد. در این مقاله به طراحی بر مبنای قابلیت اطمینان یک سامانه فضایی در فاز طراحی مفهومی پرداخته می‌‌شود. بطور معمول در طراحی بر مبنای قابلیت اطمینان، هشت گام اصلی وجود دارد، اولین گام، طرح ریزی و هفت گام بعدی طراحی بر مبنای قابلیت اطمینان موتور سوخت مایع الکتروپمپ را می‌توان در قالب گام‌های تعیین مدهای شکست؛ مدل‌سازی قابلیت اطمینان؛ تخصیص قابلیت اطمینان؛ انتشار عدم قطعیت؛ پیاده‌سازی روش انتخابی در تحلیل قابلیت اطمینان؛ پیش‌بینی قابلیت اطمینان و ارزیابی قابلیت اطمینان بیان نمود. از این رو در این پژوهش، به نحوه تحقق و گام‌های پیاده‌سازی طراحی بر مبنای قابلیت اطمینان در فاز طراحی مفهومی یک سامانه فضایی پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design for reliability of a space system in the conceptual design phase

نویسندگان [English]

  • hamid reza ali mohamadi 1
  • Hassan Naseh 2

1 PhD, Researcher

2 Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Achieving to new technologies with high reliability, along with reducing the cost and time of the design cycle, is one of the most important challenges in complex systems. In this paper, reliability based design of a space system is discussed in the conceptual design phase. Normally, there are eight steps in the design for reliability. The first step, planning, and the next seven steps that applied for the liquid propellant engine with electro-pump technology included: determination of failure modes; reliability modeling; reliability allocation; propagation of uncertainty; Implementation of the chosen method in reliability analysis; reliability prediction and reliability evaluation. Therefore, in this research has been performed to achieved method and implementation steps of reliability design in the conceptual design phase of a space system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complex systems
  • Space systems
  • liquid propellant engine
  • Electro-Pump-Fed Engine
  • Reliability
  • Implementation steps
  • Conceptual design