نوع مقاله : مقالة‌ تحلیلی‌

نویسندگان

1 استادیار، گروه ارتباطات ماهواره ای، پژوهشکده فناوری ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، پژوهشکده فناوری ارتباطات،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه ارتباطات ماهواره پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

چکیده

با توجه به تنوع جغرافیایی کشور و الزام برای بالا بردن ضرایب اطمینان و نفوذ دسترسی و همچنین به دلیل نیازمندی‌های خدمات آینده و در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، استفاده از ارتباطات ماهواره‌ای امری اجتناب‌ناپذیر است. در حال حاضر به دلیل نبود ماهواره مخابراتی ملی، ارتباطات ماهواره‌ای به جایگاه شایسته‌ای در شبکه ارتباطی کشور دست نیافته است و تنها به برخی کاربردهای محدود از جمله کاربردهای بانکی، نفت و گاز محدود شده است. با در نظر گرفتن توسعه شبکه‌های پهن‌باند در کشور، نیاز به انتقال داده‌های حجیم با نرخ بالا، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت و فراهم نمودن دسترسی به خدمات گوناگون و سرانجام همراستا با برنامه‌های کلان کشور، لازم است توسعه ارتباطات ماهواره‌ای به صورت جدی مورد توجه و بررسی قرار گیرد. به این منظور در این مقاله در راستای پوشش نیاز‌های موجود، تحلیلی جامع از شرایط بازار برای خدمات مختلف در کشور صورت گرفته است. از این رو و با استناد به نتایج این مقاله می‌توان انتظار داشت تا شکاف موجود مابین ارائه خدمات و نیاز به دریافت آن‌ها به صورت ملموس‌تری درآید و در نتیجه ضرورت استفاده از ارتباطات ماهواره‌ای در توسعه شبکه ملی اطلاعات به صورت واضح مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Gap Analysis in satellite communication services

نویسندگان [English]

  • Leila Mohammadi 1
  • Parvin Sojoodi 2
  • MOHAMMAD BOD 3
  • saeed sheikhzadeh 4

1 Satellite Communication Group, Faculty of Communications Technology, ICT Research Institute, Tehran, Iran

2 Expert of Faculty of Communications Technology, Iran Telecommunication Research Centre, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Electrical Engineering Faculty, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

4 Satellite Communication Group, Faculty of Communications Technology, ICT Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

The national information network is being implemented with the aim of providing the services needed by the people through internal infrastructure and independent of international internet platforms. Considering the geographical diversity of the country and in order to increase the reliability coefficient and access penetration coefficient in the national information network and also due to the needs of future services, it is not possible to rely solely on fiber and the use of satellite communications will be unavoidable. At present, satellite communication has not reached a worthy position in the country's communication network and is limited to some applications such as banking, oil and gas etc. However, due to the development of broadband networks and the increasing need for high-speed data transmission and the increase in data volume, as well as creating social justice and increasing the speed of access, as well as the Internet penetration rate in the country in order to access various services, it is necessary to develop satellite communications to should be taken seriously. In this regard, an analysis of the market of several categories of services in Iran has been done so that the amount of gap in the amount of service provision and the amount of need to receive services can be seen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Information Network
  • satellite communication services
  • satellite broadband services
  • government and organizational satellite services
  • satellite backhaul services
  • satellite military services
[1] P. Sojoodi, L. Mohammadi, P. Hajipour, A. Arianyan, and A. Eidi, "Report on the identification of under developing Mega constellation communication satellites and cyber security and SWOT analysis of them," in the project of investigating the various dimensions of Mega constellation communication satellites and the place of satellite communications in the national information network, ed: Research Institute of Communication and Information Technology, 1400 (in Persian).
[2] "Vertical Market Analysis & Forecasts," in "High throughput satellites," Euroconsult Executive Report 2017.
[3] Analysys Mason, "The GEO –HTS landscape," 2015.
[4] [Online]. Available: https://www.amar.org.ir/
[5] [Online]. Available: https://mis.ito.gov.ir/
[6] Analysys Mason, "The costs and capabilities of wireless and satellite technologies-2016 snapshot," Analysys Mason, London, 2010.
[7] I. Godlovitch and et al., "The benefits of ultrafast broadband deployment, "Report for Ofcom, downloadable at: https://www. ofcom. org. uk/__data/assets/ pdf_ file/0016/111481/WIK-Consult-report-The-Benefits-of-Ultrafast-Broadband -Deployment. pdf, 2018.
[8] Cisco public, White paper “Cisco Visual Networking Index: Forecast and Trends, 2017–2022”, publised 2019.
[9] W. Obile, "Ericsson mobility report," Nov, 2016.
[10] Speedtest Global Index.[Online]. Available: https://www.speedtest.net/global-index/iran
[11] Digital in Iran: All the Statistics You Need in 2021. [Online]. Available:      https://datareportal.com/reports/digital-2021-iran.   
[12]"The Mobile Economy Middle East & North Africa 2022," [Online]. Available: https://www.gsma.com/mobileeconomy/mena/.
[13]"Wireless Backhaul & 5G via Satellite," Northen Sky Research (NSR) April 2019.
[14](April 2022). World military expenditure passes $2 trillion for first time. [Online].Available: https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time