نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 پژوهشکده حقوق، مدیریت و استانداردهای هوافضایی، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

2 پژوهشکده حقوق، مدیریت و استانداردهای هوافضایی، پژوهشگاه هوافضا، تهران ، ایران.

چکیده

مدیریت ترافیک فضایی، راهی برای توسعه پایدار و طولانی مدت از فضای ماورای جو با رویکرد کاهش برخورد اجسام است. در این مقاله ارزیابی ریسک برخورد ماهواره‌ها با استفاده از روش احتمال برخورد انجام می‌شود. از میان روش‌های مختلف تعیین احتمال برخورد، روش پاترا (2005) و روش چان برای تعیین احتمال برخورد ماهواره نور با سایر اجسام فضایی استفاده شده است. نرم‌افزارهای مختلفی برای شبیه‌سازی حرکت و محاسبه احتمال برخورد اجسام در فضا توسعه داده شده‌اند. با توجه به معیارهایی که در متن اصلی شرح داده شده است، از ابزار Advanced Conjunction Analysis نرم‌افزار STK برای تحلیل ریسک برخورد ماهخواره ملی نور با سایر اجسام فضایی استفاده می‌شود. در این نرم‌افزار با استفاده از داده دو سطری اجسام فضایی و انتخاب مدل انتشار مداری، موقعیت هر جسم در فضا مشخص می‌شود. سپس با یکی از روش‌های تخمین احتمال، احتمال برخورد تعیین می‌شود. براساس احتمال به دست آمده می‮توان در خصوص لزوم مانور ماهواره در زمان مناسب تصمیم‮گیری نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Collision Prediction of Spacecraft for Space Traffic Management

نویسندگان [English]

  • hamid Kazemi 1
  • samaneh elahian 2

1 Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

2 Aerospace Management, Law & Standards Department, Aerospace Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this article collision probability method is used to satellite collision risk analysis. Among different methods introduced for determining collision probability, Patera's (2005) and Chan methods are chosen to define Noor satellite collision to the other space objects. According to criteria described in the article, Advanced Conjunction Analysis Tools of STK software applied for collision risk analysis. The software, determine position of each object in space using Two Line Elements and appropriate propagation model according to altitude of the orbit. So collision probability calculated by one of the cpllision probability methods. If derived prababilty is larger than 10-3, so its necessary to schdule for suitable maneuver to avoid collision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space Traffic Management
  • Two Line Element
  • Collision Avoidance
  • Collision Probability Calculation Models
  • Patera Method
  • Orbit Determination
  • Error Covariance
  • STK Software