طراحی و ساخت عملگر ژایروی کنترل ممان سرعت متغیر برای شبیه‌ساز تعیین و کنترل وضعیت ماهواره واکنش سریع

نویسندگان

1 مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشکدة علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، روند طراحی، ساخت و آزمایش ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال سرعت متغیر به‌منظور کنترل وضعیت شبیه‌ساز ماهواره واکنش سریع ارائه می‌شود. طراحی عملگر براساس محدودیت‌های شبیه‌ساز (توان، ابعاد و وزن)، سادگی و گشتاور تولیدی انجام گرفته است. برای کنترل سرعت چرخ ‌طیار و نرخ چرخش جیمبال از دو موتور DC استفاده شده و درایور و کنترلر آنها به گونه‌ای طراحی شده تا حداکثر دقت، حداقل خطا و سریع‌ترین زمان پاسخ را فراهم آورد. طراحی سازه بر اساس استحکام، سختی، حجم و وزن انجام و تحلیل‌های لازم بر روی آن انجام شده است. آزمایش‌‌های عملکردی سیستم شامل اندازه‌گیری گشتاور تولیدی با استفاده از حسگر و شبیه‌ساز، دقت کنترل نرخ چرخش جیمبال و موقعیت آن، دقت کنترل سرعت چرخ‌ طیار و اندازه‌گیری توان مصرفی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Manufacturing of aVariable Speed Control Moment Gyro for an Agile Micro-Satellite Attitude Control Simulator

نویسندگان [English]

  • .A Aghalari 1
  • .A Kalhor 2
  • .F Shamim 1
چکیده [English]

در اين مقاله، روند طراحي، ساخت و آزمایش ژايروي كنترل ممان تك‌Ø‌يمبال سرعت متغير به‌منظور کنترل وضعيت شبيه‌ساز ماهواره واکنش سریع ارائه مي‌شود. طراحي عملگر براساس محدوديت‌هاي شبيه‌ساز (توان، ابعاد و وزن)، سادگي و گشتاور توليدي انØ‌ام گرفته است. براي كنترل سرعت چرخ ‌طيار و نرخ چرخش Ø‌يمبال از دو موتور DC استفاده شده و درايور و كنترلر آنها به گونه‌اي طراحي شده تا حداكثر دقت، حداقل خطا و سريع‌ترين زمان پاسخ را فراهم آورد. طراحي سازه بر اساس استحکام، سختي، Ø­Ø‌م و وزن انØ‌ام و تحليل‌هاي لازم بر روي آن انØ‌ام شده است. آزمایش‌‌هاي عملکردي سيستم شامل اندازه‌گيري گشتاور توليدي با استفاده از حسگر و شبيه‌ساز، دقت کنترل نرخ چرخش Ø‌يمبال و موقعيت آن، دقت کنترل سرعت چرخ‌ طيار و اندازه‌گيري توان مصرفي است. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • شبیه‌ساز ماهواره
  • کنترل وضعیت
  • ژایروی کنترل ممان سرعت متغیر
  • تکینگی