نویسندگان

چکیده

در این مقاله‎‎به بررسی شبیه‎سازی انفجار و پخش پس‌ماند‎های فضایی ناشی از آن در فضا پرداخته شده است. این شبیه‎سازی چگونگی پخش‎شدن و قرارگیری ذرات و محل قرارگیری آن‎ها در مدارهای اطراف زمین در طی زمان‎های مختلف رامورد بررسی قرار می‎دهد. این شبیه‎سازی با استفاده از قوانین مدارهای کپلری و در نظر گرفتن اغتشاشات مداری انجام گرفته است. در این شبیه‏سازی میزان گستردگی پخش ذرات نیز در طی گذشت زمان نمایش داده می‏شود.این روش توسط کد ارائه شده شبیه‌سازی شده و نتایج بر اساس شرایط مختلف عملیاتی برای ذرات پخش شده ناشی از انفجار در مدارهای مختلف استراتژیک مورد بررسی قرار می‎گیرد، و در نهایت چگالی گستردگی پس‌ماند‎ها در آن مدار بررسی شده است. در این مقاله به منظور اهمیت مدار GEOو قرار داشتن ماهواره‏های مخابراتی و پر اهمیت در آن، به بررسی پخش ذرات ناشی از یک انفجار شبیه‌سازی شده در این مدار می‏پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dynamic Simulation for Diffusion of Satellite Detached Particles in Various Orbits

نویسندگان [English]

 • E. Shafiee-Nejhad
 • N. Rahbar
 • M. Asghari
 • A. R. Novinzade

چکیده [English]

In this article the simulation of explosion and diffusion of debris consequent on explosion, in the space are studied. This method is simulated by the introduced code and the results are closely checked in accordance with different operational situations for the huge amounts of particles in different kinds of strategic orbits. Finally, the density distribution of debris that located in the same orbit is studied. The simulation examines the status of diffusion, trace settlement and also their location in orbits around the earth, during times that is wanted by user. Whatever satellite designing is immaculate, the satellite subsystems (such as batteries, propeller parts and etc) explosion and failing is possible, also smashing with the space masses is foreseeable. Regarding to the space orbits high expense and dedicating these orbits to each country; it is important to clean them from debris and necessary to understand this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Debris
 • satellite
 • orbits
 1. Chobotov, Velademir A. Orbital Mechanics, Second Edition, American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), 1996.
 2. Liou, C., “A statistical analysis of the future debris environment," Acta Astronautica, Vol. 60, No. 18, 2008, p.p. 264-271.
 3. Rudiger, Jehn., “Estimating the number of debris in the geostationary ring,” Acta Astronautica, 59, No.1, 2006, p.p.84-90.
 4. یزدان‌پناه، شهرام و بهرامی، محسن.«پس‌ماندهای فضایی» پژوهشکده هوا‎فضا، 1385.
 5. Howard D. Curtis, Orbital Mechanics for Engineering Students, Embry-Riddle Aeronautical University Daytona Beach, Florida, 2005.
 6. Sidi, Marcel J., Spacecraft Dynamics and Control, Cambridge University Press, 1997.