نویسندگان

چکیده

در این مقاله به بررسی الگوریتمی برای افزایش قابلیت عملکرد یک ماهواره‌بر به وسیلة بوسترهای سوخت جامد پرداخته می‌شود. نمونه‌های بسیاری از ماهواره‌برها طراحی و تولید شده‌اند که دارای قابلیت عملکرد محدود بوده‌اند. ولی در زمانی که نیاز به افزایش قابلیت بوده است، یکی از راه حل‌هایی که به طور یکسان در مورد آنها مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از بوسترهای سوخت جامد است. بوسترهای سوخت جامد دارای قابلیت طراحی، ساخت و تولید ساده بوده و حتی می‌توان نسبت به تبدیل بلوک‌های سوخت جامد موجود به بوستر و استفاده از آنها اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Algorithm for Increasing Performance of a Space Launch Vehicle Using Solid Rocket Boosters

نویسندگان [English]

  • مهران نصرت‌الهی
  • وحید بلوچستانی
  • امیرحسین آدمی دهکردی

چکیده [English]

This article generates the algorithm for increasing performance of a space launch vehicle using solid rocket boosters.In all of the world, many space launch vehicles are designed with limited performance capabilities. But when the increased performance capabilities is required, one of the best solution that used on all of them, is using of solid rocket boosters. Solid rocket boosters has simple design and manufacturing capabilities and even converting the existing solid rocket booster blocks is one of the solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • space launch vehicle
  • solid rocket booster
  • payload
  • strap
  • on