نویسندگان

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

طراحی فضاپیمای سرنشین‌داری که قابلیت حمل یک تا دو سرنشین را به مدارهای پایینی زمین داشته باشد مستلزم شناسایی نیازمندی‌ها و داشتن اطلاعات فنی از فضاپیماهای توسعه‌یافتة از این دست است. مرور ویژگی‌های این فضاپیماها منجر به مشخص‌شدن نیازمندی‌های سطح سیستم و دستیابی به نتایجی می‌شود که در طراحی و توسعة فضاپیماهای سرنشین‌دار مورد نیاز است. مقایسة ویژگی‌های فضاپیماهای سرنشین‌دار در قالب جدول‌ و نمودار نشان از پیروی از الگوی کمابیش یکسانی در این فضاپیماها در جرم و ابعاد و برخورداری از زیرسیستم‌هایی با عملکردی مشابه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Drivation of System Level Characteristics of a Manned Spacecraft by Applying Statistics Models

نویسندگان [English]

  • مهران میرشمس
  • لیلا خلج‌زاده

چکیده [English]

Designing a manned spacecraft carrying one or two persons to low Earth orbits needs to recognize system level requirements and acquire technical data developed in this eria. Revising manned spacecrafts’ characteristics leads to recognize system level requirements and achieve applicable results which are needed to design and development of such a spacecraft. Manned spacecraft characteristics comparing charts and figures show a roughly analogous pattern in terms of mass and dimensions and confirm the parallel subsystems have similar performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • manned spacecraft
  • design requirements
  • system design
  • space capsules