نویسندگان

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

طراحی فضاپیمای سرنشین‌داری که قابلیت حمل یک تا دو سرنشین را به مدارهای پایینی زمین داشته باشد مستلزم شناسایی نیازمندی‌ها و داشتن اطلاعات فنی از فضاپیماهای توسعه‌یافتة از این دست است. مرور ویژگی‌های این فضاپیماها منجر به مشخص‌شدن نیازمندی‌های سطح سیستم و دستیابی به نتایجی می‌شود که در طراحی و توسعة فضاپیماهای سرنشین‌دار مورد نیاز است. مقایسة ویژگی‌های فضاپیماهای سرنشین‌دار در قالب جدول‌ و نمودار نشان از پیروی از الگوی کمابیش یکسانی در این فضاپیماها در جرم و ابعاد و برخورداری از زیرسیستم‌هایی با عملکردی مشابه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Drivation of System Level Characteristics of a Manned Spacecraft by Applying Statistics Models

نویسندگان [English]

 • M. Mirshams
 • L. Khaladjzadeh

چکیده [English]

Designing a manned spacecraft carrying one or two persons to low Earth orbits needs to recognize system level requirements and acquire technical data developed in this eria. Revising manned spacecrafts’ characteristics leads to recognize system level requirements and achieve applicable results which are needed to design and development of such a spacecraft. Manned spacecraft characteristics comparing charts and figures show a roughly analogous pattern in terms of mass and dimensions and confirm the parallel subsystems have similar performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • manned spacecraft
 • design requirements
 • system design
 • space capsules
 1. [on line]: Available, http://www.russianspaceweb. com/
 2. [on line]: Available, http://www.wikipedia.org/
 3. خلج‌زاده، لیلا؛ انصاری، هاله؛ پنجاه سال در فضا، سازمان فضایی ایران، تهران، ویرایش نخست،
 4. دانشنامة فضایی سازمان فضایی ایران، قابل دسترس در http://www.isa.ir/enc/
 5. [on line]: Available, http://acis.mit.edu/
 6. [on line]: Available, http://library.iit.edu/
 7. [on line]: Available, http://library.thinkquest.org/
 8. [on line]: Available, http://nssdc.gsfc.nasa.gov/
 9. [on line]: Available, http://science.ksc. nasa. gov/
 10. [on line]: Available, http://spaceflight.nasa.gov/
 11. [on line]: Available, http://www. com/
 12. [on line]: Available, http://www.aerospaceguide.net/
 13. [on line]: Available, http://www.astronautix.com/
 14. [on line]: Available, http://www.esa.int/
 15. [on line]: Available, http://www.interspacenews.com/
 16. [on line]: Available, http://www.scientificamerican. com/
 17. [on line]: Available, http://www.thespacereview. com/
 18. Kayton M., “Avionics for Manned Spacecraft,” IEEE Transitions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 25, No. 6, page 798, November 1989.
 19. Hall R. D. and Shayler D. J., Soyuz; A Universal Spacecraft, Springer, Chichester, UK, 2003.
 20. Baker D., Jane’s Space Directory 2002-2003, 18th Edition, Jane’s Information Groups Inc., Virginia, USA, 2002.
 21. [on line]: Available, http://www.braeunig.us/
 22. [on line]: Available, http://www.cctv.com/
 23. [on line]: Available, http://www.svengrahn.pp.se/
 24. POCKOCMOC, Federal Space Agency, Expedition 23 & 24 on Soyuz TMA-18, Baikonur Cosmodrome, April 2010.
 25. Pang H. and Shouquan K., China’s Shenzhou Manned Spaceship and its Environmental Tests, 5th International Symposium on Environmental Testing for Space Programs, Noordwijk, the Netherlands, 15-17 June 2004.
 26. Zongpeng, Z., “The Current Situation of China Manned Aerospace Technology and the direction for its further development,” Acta Astronautica, Vol. 95, Issues 3-4, 2009, pp. 308-31.
 27. Wijker J., Lecture Series ae2-S02, Delft University of Technology, 2002, (Also available at: http://www.lr.tudelft.nl/).