نویسندگان

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر، هدایت بهینه و برخط اجسام بازگشتی به زمین است. روند دستیابی به این مهم مبتنی بر روش بسط مجانبی هماهنگ است که یکی از روش‌های خانوادة اغتشاشات تکین است و به کمک روش تغییر اکسترمال‌ها تقویت شده است. روش جدید حاصل MAEOGکه مخفف کلمات مربوط به هدایت بهینة مبتنی بر بسط مجانبی هماهنگ است ضمن ارائة راه حل با دقت قابل قیاس با روش‌های دیگر، بسیار سریع مسئله را به جواب می‌رساند و زمان حل را کاهش می‌دهد. به علاوه، این امکان را می‌دهد که چه برا و چه زاویة رول به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شوند. ویژگی‌های روش جدید برای توسعة الگوریتم هدایتی بازگشت به زمین کاملاً مناسب به نظر می‌رسند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Online Optimal Reentry Guidance via Matched Asymptotic Expansion

نویسندگان [English]

  • مهدی مرتضوی
  • داوود عباسی

چکیده [English]

Online optimal reentry guidance of reentry vehicles is the main objective of this paper. The procedure is based on the Matched Asymptotic Expansion (MAE) method, one of the Singular Perturbation Theory (SPT) procedures, and is aided with the Variation of Extremals (VOE) method. The new technique, named MAEOG(Matched Asymptotic Expansion Optimal Guidance) offers a very low solution time and an acceptable accuracy compared with the other numerical methods used until now for reentry optimization. Furthermore, it permits considering both the lift and the aerodynamic roll angle as control variables. The features of the new method appear completely suitable to develop a guidance scheme for atmospheric reentry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal control
  • Reentry
  • MAEOG
  • solution time