نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، رفتار مکانیکی آداپتور کامپوزیتی ماهواره‌بر (سازة مشبک مخروطی) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا، پارامترهای هندسی سازة مشبک مخروطی بررسی و با انتخاب بهترین مسیر برای پیچش الیاف (مسیر ژئودسیک)، معادلات هندسی آن استخراج و سپس با توجه به این معادلات، ماتریس سفتی معادل به‌دست می‌آید. در نهایت با مدل‌سازی اجزای محدود یک نمونه، رفتار مکانیکی نتیجه شده از روش حل تحلیلی با روش اجزای محدود مقایسه شده است. نتایج عددی و تحلیلی نشان می‌دهد که با افزایش ضخامت و پهنای ریب کرنش در جهت محوری سازه به‌صورت غیرخطی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Governing Equations in Mechanical Analysis of Satellite Carrier Adapter

نویسندگان [English]

  • جعفر اسکندری‌جم
  • میلاد نورآبادی
  • سیدحسین تقویان
  • ندا گرشاسبی‌نیا

چکیده [English]

In this paper the mechanical behavior of satellite carrier adapter made of composite lattice shell is examined. First, the geometrical parameters of the composite lattice shell are analyzed. Choosing the direction for winding the fibers (geodesic route), geometric equations of the structure is elicited. Then, stiffness matrix of the structure is obtained according to these equations. Finally using finite element modeling of a conical lattice shell sample, the comparison between finite element and analytical results are presented. The analytical and numerical results show that with increasing rib’s thickness and Width, axial strain of the structure decreases nonlinearly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carrier adapter
  • Composite lattice shell
  • rib
  • FEM