1. طراحی، ساخت، و آزمایش یک موتور هیبرید پراکسید هیدروژنHTPB-

حجت قاسمی؛ محمد ندافی پور میبدی؛ کیوان شعبانی لاکه؛ عیسی اصغری؛ ابراهیم زنجیریان

دوره 5، شماره 4 ، دی 1391

چکیده
  کاربرد پراکسید هیدروژن به عنوان یک اکسنده در یک موتور هیبریدی آزمایشگاهی به همراه پلیمر HTPBبه عنوان سوخت مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با انجام مطالعات ترموشیمیایی این پیشرانه، محدوده کاری ترکیبات مختلف آن تعیین گردید. سپس یک موتور آزمایشگاهی هیبریدی با تولید نیروی پیشران در حدود 10 کیلوگرم طراحی و ساخته شد. پراکسید هیدروژن تجاری حاوی ...  بیشتر

2. شبیه‌سازی عددی پس‌روی سطح گرین‌های سوخت جامد سه‌بعدی پیچیده

حجت قاسمی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1391

چکیده
  یکی از پارامترهای تعیین‌کنندة پیشرانش در یک موتور سوخت جامد، هندسة گرین در هر لحظه است. در این مقاله شبیه‌سازی پس‌روی سطح سوزش گرین‌های سه بعدی سوخت جامد توسط روش لِوِل‌سِت انجام شده است. برای این منظور هندسة اولیة گرین‌ در یک نرم‌افزار CADتولید می‌شود. سپس سطح سوزش اولیة گرین توسط تابع فاصلة علامت‌دار به صورت ضمنی تعریف شده، و ...  بیشتر