طراحی زیرمجموعه‌های فضایی: (هدایت،کنترل، سازه و...)
اثرات حرارتی محیط فضا بر مشخصات تشعشعی آنتن انعکاسی ماهواره مدار LEO

فاطمه صادقی کیا؛ فاطمه اصدق پور؛ محمد علی فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2021.258362.1316

چکیده
  در محیط فضا، نوسانات حرارتی از مهم ترین تهدیدات برای اجزای خارجی سامانه های فضایی، مانند آنتن، محسوب میشود. میزان نوسانات حرارتی تابع مدار فضاپیما و جنس اجزای سامانه است و سبب انبساط و انقباض و اعوجاج سطوح آنتن شده و در عملکرد آن اختلال ایجاد میکنند. در این مقاله، اثرات انبساط و انقباض حرارتی در یک مأموریت مداری LEO بر مشخصات تشعشعی ...  بیشتر

کاهش ابعاد آنتن هلیکال برای مأموریت های فضایی

فاطمه صادقی کیا؛ علی کرمی هردستانی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 55-59

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی اثرات قطر صفحه زمین آنتن هلیکال مود محوری بر مشخصات تشعشعی آنتن است. بررسی­ها نشان می­دهند که انتخاب مناسب نسبت قطر صفحه زمین نسبت به قطر هلیکس می­تواند مصالحه­ای منطقی میان عملکرد مطلوب آنتن و جرم آن برقرار نماید. تحلیل­های عددی نشان می­دهند که این نسبت برابر با 5/1 است. نتایج این پژوهش نشان می­دهند ...  بیشتر

آنتن پلاسما در مأموریت های فضایی

فاطمه صادقی کیا

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 27-34

چکیده
  در این مقاله، ویژگی­های استفاده از فناوری پلاسما در آنتن­ سیستم­های ارتباطی حوزة فضایی مورد بررسی و پژوهش قرار می­گیرد. در راستای بررسی قابلیت جایگزینی آنتن­های فلزی با عناصر پلاسمایی معادل در سیستم­های فضایی و ایستگاه زمینی، مشخصات ساختاری و عملکردی آنتن پلاسمای نمونه ارائه می­شود. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل­های ...  بیشتر

آرایة خطی از آنتن پلاسما با کاربرد فضایی

فاطمة صادقی کیا؛ فرخ حجت کاشانی؛ جلیل راشد محصل؛ سید جواد قیومه بزرگی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1391

چکیده
  آرایة دوتایی از المان‌های تک‌قطبی پلاسمایی با تحریک موج سطحی با روش عددی FDTDمورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد. با تغییر توان تحریک المان‌های پلاسمایی، آرایه‌ای حاصل می‌شود که می‌تواند برای فرکانس‌های کاری مختلف مجدداً تغییر شکل دهد. المان‌های پلاسمایی با توان RFدر فرکانس 500 مگاهرتز و فشار گاز آرگون 4/0میلی‌بار از طریق تقسیم‌کنندة ...  بیشتر

طراحی و ساخت آنتن F معکوس روی راکت کاوش برای ارسال تله متری

فاطمه صادقی کیا؛ سمانه امینی؛ کامران رئیسی؛ محسن بهرامی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1387

چکیده
  در این مقاله، روش طراحی و ساخت آنتن Fمعکوس (Inverted F antenna)، که به‌منظور برقراری ارتباط بین فرستندة تله‌متری راکت کاوش با ایستگاه زمینی، بر روی راکت کاوش نصب می‌شود تشریح می‌گردد. الگوی (pattern) تشعشعی آرایه‌ای و میزان انرژی برگشتی (Return loss) آنتن‌های Fمعکوس روی یک سطح استوانه‌ای فلزی با دماغة مخروطی شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده است. شبیه‌سازی ...  بیشتر