طراحی جرم کنترل موقعیت ماهواره مخابراتی زمین آهنگ با استفاده از داده‌کاوی

احسان معانی؛ پیمان نیک پی؛ احسان ذبیحیان

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 23-33

http://dx.doi.org/10.22034/jsst.2021.1221

چکیده
  در ماهواره‌های مخابراتی زمین آهنگ برای انجام ماموریت‌های از تراستر استفاده شده و نیاز به سوخت مصرفی می‌باشد. در این مقاله بر اساس یک روش جدید و بدون نیاز به روابط ریاضی حاکم بر دینامیک ماهواره و تنها بر اساس داده‌های موجود برای ماهواره‌های پیشین به تعیین جرم سوخت ماهواره‌های مخابراتی پرداخته می‌شود. برای این منظور از روش حداقل ...  بیشتر

نرم‌افزار طراحی مهندسی ماهواره‌های مخابراتی زمین‌آهنگ

زینب آقاجانی؛ احسان ذبیحیان؛ مهران میرشمس

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 41-54

چکیده
  باتوجه به کاربرد گستردة ماهواره­های مخابراتی مدار زمین‌آهنگ و مدت زمان بالایی که صرف طراحی مفهومی این نوع ماهواره­ها می‌شود، در این پژوهش به­منظور کاهش مدت زمان و هزینة فاز طراحی مفهومی، نرم‌افزاری بر پایة ادغام دو روش آماری و پارامتری تدوین شده است. مدل آماری استفاده شده در این نرم‌افزار شامل پایگاه داده متشکل از 147 ماهواره ...  بیشتر

نرم افزار استخراج مشخصات فنی- اصلی ماهواره های مخابراتی زمین آهنگ

مهران میرشمس؛ احسان ذبیحیان

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 1-14

چکیده
  در این مقاله ابزار "آزمین" معرفی شده است. این ابزار با استفاده از روش مطآ (مدل طراحی آماری) برای طراحی ماهواره‌های مخابراتی زمین آهنگ در آزمایشگاه تحقیقات فضایی طراحی، تهیه و ارائه شده است. ویژگی و هدف اصلی این نرم‌افزار، تعیین مشخصات فنی-مهندسی ماهواره در مدت زمان کوتاه با دقت قابل قبول است. مشخصات در سطح ماهواره شامل جرم، توان، ابعاد ...  بیشتر