به‌کارگیری روش رویة پاسخ به‌منظور تخمین ضرایب آیرودینامیکی و مشتقات پایداری راکت کاوش

سعیده یعقوب نژاد؛ سید حامد هاشمی مهنه

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 73-89

چکیده
  یکی از بخش‌‌‌های اصلی حلقه کنترل راکت‌های کاوشی که مسیرشان نسبت به مسیر شبیه‌سازی در هر لحظه به کمک تغییر در زوایای پنل‌های کانارد کنترل می‌شود، محاسبه سریع ضرایب آیرودینامیکی و مشتقات پایداری در مودهای آیرودینامیکی مختلف راکت کاوش است که به دلیل تغییر زاویه پنل‌های کانارد و پارامترهای پروازی و محیطی ایجاد می‌شوند. در این مقاله ...  بیشتر

بررسی و تحلیل سیستم جدایش کاوشگر 3

محمد علی فارسی؛ رضا کلانتری‌ن‍ژاد؛ نادر آریایی‌فر؛ رضا کلانتری‌ن‍ژاد؛ محسن بهرامی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  سیستم جدایش از ارکان اصلی وسایل و تجهیزات فضایی است. این سیستم وظیفة جداسازی دو بخش فعال و غیرفعال از مجموعة راکت، نظیر جداکردن محموله از موتور و مخزن را برعهده داردکه این مسئله باید با دقت انجام شود. در این مقاله، ضمن بررسی انواع سیستم‌های جدایش، سیستم جدایش جدیدی بر مبنای مأموریت پروازی، هندسة دو بخش جداشونده و همچنین فناوری داخلی، ...  بیشتر

طراحی و ساخت آنتن F معکوس روی راکت کاوش برای ارسال تله متری

فاطمه صادقی کیا؛ سمانه امینی؛ کامران رئیسی؛ محسن بهرامی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1387

چکیده
  در این مقاله، روش طراحی و ساخت آنتن Fمعکوس (Inverted F antenna)، که به‌منظور برقراری ارتباط بین فرستندة تله‌متری راکت کاوش با ایستگاه زمینی، بر روی راکت کاوش نصب می‌شود تشریح می‌گردد. الگوی (pattern) تشعشعی آرایه‌ای و میزان انرژی برگشتی (Return loss) آنتن‌های Fمعکوس روی یک سطح استوانه‌ای فلزی با دماغة مخروطی شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده است. شبیه‌سازی ...  بیشتر

ملاحظات به‌کارگیری سیستم‌های تله‌متری و موقعیت‌یاب جهانی در راکت‌های کاوش

ب. بهشتی برومند؛ ا. قنبریان؛ ز. صادقی گیوی؛ ا. احمدلو؛ ک. رئیسی؛ م. بهرامی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  در این مقاله استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی تجاری و سیستم تله‌متری در یک محمولة تحقیقاتی راکت کاوش مورد بررسی قرار گرفته است. سیستم موقعیت‌یاب جهانی عبارت است از دریافت‌کنندة جی‌پی‌اس و سیستم‌های آنتن خاص این مأموریت. سیستم تله‌متری عبارت است از فرستندة داده، گیرندة داده، آنتن‌ها و غیره. هر سیستمی پس از طراحی و ساخت، تحت ...  بیشتر