کلیدواژه‌ها = موتور سوخت جامد
تعداد مقالات: 4
1. طراحی مدارگرد سوخت جامد در انتقال بهینة فضایی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394

مهران نصرت الهی؛ علیرضا نوین‌زاده؛ مصطفی ذاکری


3. مدل‌سازی بالستیک داخلی موتور سوخت جامد با درنظرگرفتن اثرات سوزش فرسایشی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391

الهام رضائیان‌پارسا؛ سیدمهدی میرساجدی