نشریه علوم و فناوری فضایی، مقالات علمی‌ پژوهشی اصیل، یادداشت‌های تحقیقاتی کوتاه با نوآوری برجسته و مقالات مروری شاخص در زمینه‌های مرتبط با صنایع فضایی را برای چاپ می‌پذیرد. از اساتید و پژوهشگران و کارشناسان گرامی که مایل به ارسال مقالات خود هستند، خواهشمندیم به موارد ذیل توجه فرمایند:

توجه:  به منظور سهولت در دسترسی به فرمت مقالات این فصلنامه و نیز فرمها به لینک زیر مراجعه فرمایید.

نحوه ارسال مقاله

1- مقاله را از طریق وب سایت مجله به آدرس jsst.ias.ir و یا وب سایت پژوهشگاه هوافضا به آدرس www.ari.ac.ir با ثبت نام در سامانه الکترونیکی نشریه ارسال نمایید.

تعهد و تعارض منافع

2- مسئولیت کامل مطالب و منابع چاپ شده بر عهده نویسنده یا نویسندگان خواهد بود و نسخه نهایی مقاله پیش از چاپ به امضاء نویسنده یا نویسندگان می‌رسد. نویسنده یا نویسندگان متعهد خواهند شد که مقالات ارسالی در نشریه دیگری انتشار نیافته است. (فرم تعهد با امضاء نویسنده مسئول ارسال گردد.)

3- مقالات ارسالی در صورتی که با شرایط و ضوابط نشریه و نیز فرمت مقالات مغایرت داشته باشد، عودت داده می‌شود.

آیین نگارش فنی و ادبی

4- آئین نگارش فارسی باید به طور کامل رعایت شود و از به‌کار بردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و پذیرفته شده در زبان فارسی دارند، خودداری شود.

5- مقاله باید بر روی کاغذ سفید (A4) به صورت singl (فاصله سطرها  1 سانتی متر) توسط نرم افزار Microsoft Word ویرایش 2007 یا ویرایش 2016 آن (مطابق فرمت پیوست) تایپ و تنظیم شود.

فرمت نگارش

1- مقاله باید شامل بخش‌های زیر باشد:

 - عنوان: باید تا حد امکان کوتاه و کاملاً گویای موضوع مقاله باشد.

- نام و نام خانوادگی نویسنده(گان): باید پس از عنوان مقاله ذکر شود. نویسنده طرف مکاتبات باید با علامت * در کنار نام خود مشخص گردد (مطابق فرمت پیوست). 

 - درج محل خدمت نویسنده یا نویسندگان و پست الکترونیکی نویسنده طرف مکاتبات مشخص شود. (مطابق فرمت پیوست)

- چکیده: باید بین 100 تا 300 کلمه و شامل هدف از تحقیق، روش کار، مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد

- واژه‌های کلیدی: شامل 3 الی 6 واژه کلیدی که نکات اصلی در مقاله را معرفی می‌کند.

- علائم و اختصارات نشانه‌ها: فهرست علائم و نشانه‌های مورد استفاده در مقاله به ترتیب حروف الفبا به همراه واحد و شرح آن‌ها ارائه می‌شوند.

- مقدمه: مقدمه ضمن بیان هدف تحقیق، باید حاوی خلاصه‌ای از اهمیت موضوع، نتایج مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر که در گذشته انجام شده است، با ذکر منابع و ماخذهای لازم آن‌ها باشد.

- روش کار: در این بخش لازم است روش‌های آزمایشگاهی و مواد مصرفی و تجهیزات مورد استفاده به طور کامل معرفی شود. همچنین چگونگی و روش نمونه‌گیری با دقت بیان شود و آزمون‌های آماری مورد       استفاده و مراحل استنتاج آماری به خوبی تشریح گردد.

- نتایج و بحث: در برگیرنده نتایج حاصل از تحقیق به صورت متن، جدول، نمودار و تصویر و بحث در خصوص علل پدیده‌ها و مقایسه با یافته‌های مرتبط است.

- نتیجه‌گیری: در این بخش یافته‌های حاصل از تحقیق به صورت مختصر و شفاف ارائه می‌گردد.

- تشکر و قدردانی: در صورت همکاری با سازمان، دانشگاه و صنعت در بخش تشکر و قدردانی، از مراکز مربوط قدردانی شود.

- مراجع: کلیه مراجع مورد استفاده به ترتیب ارجاع آن‌ها در متن، در این بخش ارائه می‌شوند. یادآوری: چنانچه مقاله ای مرتبط با موضوع پژوهش مقاله جدید خود در این فصلنامه منتشر شده است به آن مقاله نیز ارجاع داده شود. توجه: فرمت مراجع و ارجاع دهی داخل متن به روش IEEE است.

   7. عنوان، چکیده مبسوط انگلیسی (دوصفحه ای) و واژههای کلیدی انگلیسی: این بخش باید در صفحه‌ای جداگانه ارائه شود. تطبیق عنوان و چکیده فارسی با انگلیسی باید مورد توجه قرار گیرد. کلیه نکات مندرج در بند 1، در ترجمه انگلیسی آن نیز رعایت می‌شود. 

تذکر: برای ارسال مقاله به زبان انگلیسی، فرمت فارسی را دانلود کرده و با توجه به استایلهای تنظیم شده در این فرمت می توانید مقاله انگلیسی خود را تنظیم بفرمایید.

نویسنده محترم 

لطفا جهت مشاهده فرمت مقاله فارسی فصلنامه علوم و فناوری فضایی (word)، اینجا را کلیک کنید.

لطفا جهت مشاهده فرمت مقاله فارسی فصلنامه علوم و فناوری فضایی (pdf)، اینجا را کلیک کنید.

لطفا جهت مشاهده فرمت خلاصه مبسوط فصلنامه علوم و فناوری فضایی (word) اینجا را کلیک کنید.

لطفا جهت مشاهده فرمت خلاصه مبسوط فصلنامه علوم و فناوری فضایی (pdf) اینجا را کلیک کنید.

لطفا جهت مشاهده فرم «تعهد نویسندگان» (word) اینجا را کلیک کنید.

لطفا جهت مشاهده فرم «تعارض منافع» (word)اینجا را کلیک کنید.