موضوعات = طراحی سامانه‌های حمل‌‌ و نقل فضایی(سکوهای پرتاب، زیرسامانه ها و....)
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مفهومی بهینه چندموضوعی پرتابگر مبتنی بر سیستم‌های پیشرانش غیر توربوپمپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

حانیه اسحاق نیا؛ مهران نصرت الهی؛ امیرحسین آدمی؛ هادی دستوری