نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 استادیار، مدیر مرکز ماهواره و فضاپیما، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

اصولا برای تحلیل سازه­هایی با پارامترهای مختلف، بسته به نوع سازه و پارامترهای آن زمان زیادی باید صرف کرد. همچنین با تغییر هر پارامتر باید کلیه روند تحلیل مجددا تکرار شود. بنابراین برای بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر رفتار سازه باید تحلیل­های زیادی که زمان­بر نیز می­باشند انجام پذیرد. نتایج بدست آمده نیز فقط برای همان پارامترها صادق است، و با تغییر پارامترها دیگر معتبر نیست. در این تحقیق روشی مبتنی بر وابستگی تو در تو تدوین گردیده است که می­توان بر اساس آن رفتار سازه را با دقتی مناسب با صرف زمانی کوتاه تعیین نمود. در این روش ابتدا برای پارامترهای مختلف سازه یک بازه در نظر گرفته می­شود، سپس با روش تحلیل المان محدود و اعمال بارگذاری و شرایط مرزی مورد نظر رفتار سازه تعیین می­شود. با تکرار این روند می­توان با استفاده از روش وابستگی تو در تو مدلی با دقت مناسب برای تخمین رفتار سازه در اثر ورودی‌های مختلف ارائه نمود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing and implementing nested dependence method to estimate the behavior of spatial structures of a Reentry Capsule

نویسندگان [English]

  • erfan beygi 1
  • Amirhossain Adami 2

1 M. Sc. Department of Aerospace University Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, IRAN

2 Assistant Professor, Satellite and amp; LV center, Department, of Aerospace Malek Ashtar University of Technology, Tehran, IRAN

چکیده [English]

Basically, it takes alot of time to analyze structures with different parameters, depending on the type of structure and parameters. Also, by changing any parameter, all the analysis process must be repeated. Therefore analyze the effect of different parameters on the behavior of structures, many analyzes should be carried out that are time consuming. The results obtained are valid only for the same parameters, and are not valid by changing the parameters. In this research, a Nested dependence method has been developed that can be used to determine the behavior of the structure with proper accuracy with short time. In this method, first an interval is considered for different parameters of the structure. Then, by using the finite element analysis method and applying the loading and boundary conditions, the behavior of the structure. By repeating this process to extract the appropriate number of input data, a Nested dependence method can be used to estimate the structure behavior of different inputs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nested Dependence
  • Finite Element
  • Space Capsule
  • Structure Analysis
  • safety factor