نویسنده = رامین کمالی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. اثرات گاز تعادلی بر جریان لایه مرزی آرام ماورای‌صوت حول اجسام متقارن محوری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 19-27

رامین کمالی مقدم؛ محمدرضا سلیمی


2. ارزیابی حل معادلات لایه‌مرزی و روابط تقریب مهندسی در گرمایش آیرودینامیکی اجسام متقارن محوری بازگشتی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392

رامین کمالی مقدم؛ سحر نوری؛ محمدرضا سلیمی؛ مجتبی شیدا؛ سیدامیر حسینی