1. مدل‌سازی عملکرد سامانه‌های تصویربرداری SAR

حمید دهقانی؛ علی ریوندی؛ مجتبی بهزاد فلاح‌پور؛ کیومرث موسی‌زاده

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1392

چکیده
  سامانه‌های تصویر برداری راداری SAR، مکملی برای سامانه‌های سنجش از دور الکترواپتیکی هستند و در طی دو دهة اخیر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. پیچیدگی عملکرد در این سامانه‌ها، به‌ویژه در مرحلة نگاشت، از فضای سیگنال به فضای تصویر، درک نحوة رفتار این سامانه‌ها را با مشکل مواجه ساخته است. این مسئله توسعه و استفاده از این فناوری را از منظر ...  بیشتر

2. تشخیص نوع مدولاسیون سیگنال های ماهواره ای با استفاده از چند گیرنده

محسن فرهنگ؛ حمید دهقانی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  تشخیص نوع مدولاسیون در طراحی گیرنده‌های هوشمند برای سیستم‌های مخابراتی نوین مانند برخی استانداردهای ارتباطات ماهواره‌ای که به‌طور همزمان از چند نوع مدولاسیون استفاده می‌کنند اهمیت فراوانی دارند. به‌منظور بهبود عملکرد سیستم تشخیص مدولاسیون، در چند سال اخیر، ایدة استفاده از چند گیرنده برای تشخیص نوع مدولاسیون مطرح شده است. در ...  بیشتر