نویسنده = وحید بذّار
تعداد مقالات: 1
1. مشارکت زیان دیده در ورود یا تشدید خسارت ناشی از اشیای فضایی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 67-75

قاسم زمانی؛ وحید بذّار