تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید تحت شرایط میکروگراویتی شبیه سازی شده بر تغییرات ساختاری غلاف میلین عصب رادیال موش‌های صحرایی نر

حسین قدم پور واحد؛ علی کاظمی؛ باقر مینایی؛ ذبیح الله قدم پور واحد

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 71-78

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2019.82178

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید تحت شرایط میکروگراویتی بر تغییرات ساختاری غلاف میلین عصب رادیال موش­های صحرایی نر می­باشد. به این منظور تعداد 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: 1) استراحت طبیعی(6=n) 2) استراحت میکروگراویتی شبیه­سازی شده(6=n) 3) تمرین تناوبی شدید طبیعی(6=n) 4) تمرین ...  بیشتر

تأثیر شرایط بی‌وزنی شبیه‌سازی شده بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار

وحید نیکبخت؛ علی کاظمی؛ زهرا حاج‌ابراهیمی؛ ندا خالدی؛ محمد اسدی گلزار

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 63-68

چکیده
  قرارگیری طولانی مدت در شرایط بی‌وزنی بر سیستم­های مختلف بدن از جمله سیستم قلبی- عروقی تأثیرگذار است. سلول­های اتدوتلیال موجود در لایه داخلی دیواره عروق نیز در این شرایط پاسخ­های متفاوتی از خود نشان می­دهند که بررسی آن به درک بهتر بیماری­های قلبی- عروقی هم در فضانوردان و هم بر روی زمین کمک می­کند.  هدف از انجام این پژوهش، ...  بیشتر