کلیدواژه‌ها = TLE
تعداد مقالات: 5
3. روش نوین ردگیری اتوماتیک ماهواره با اعمال پدیدة داپلر بر TLE

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394

مهرزاد نصیریان؛ ساناز قائمی سردرودی


4. پیش­بینی هوشمند موقعیت مداری ماهواره به کمک سری­های زمانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393

دانیال بوستان؛ ناصر پریز؛ سید کمال حسینی ثانی


5. تحلیل داده‌های TLE ماهوارة نوید و تأثیرآن بر عملیات رهگیری توسط ایستگاه‌های زمینی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

حسین بلندی؛ محمد حسن اشتری؛ مریم نادی؛ سیدمجید اسماعیل‌زاده