دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1392 (شماره پیاپی 17) 
1. مدل‌سازی فرآیند قطع در موتور پیشران مایع

محمد شفیعی‌دهج؛ رضا ابراهیمی؛ حسن کریمی؛ علیرضا جلالی؛ مهیار نادری


5. بررسی اثرات ناشی از هایپرگراویتی و استرس پرتاب بر عملکرد رده‌های سلولی مختلف در کاوشگر

زهرا حاج‌ابراهیمی؛ لیلا علیدوست؛ مائده عربیان؛ احسان علوی؛ محمد ابراهیمی؛ محسن بهرامی